Prof. Kieżun odpowiada Ziemkiewiczowi i Zychowiczowi: "To jest tragedia. Od lat robi się wszystko, żeby zohydzić polską historię". ZOBACZ WIDEO

fot. YouTube
fot. YouTube

Spotkanie z prof. Witoldem Kieżunem – wybitnym ekonomistą, oficerem Armii Krajowej, powstańcem warszawskim, kawalerem Orderu Virtuti Militari zorganizował krakowski oddział stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Samorząd Studentów WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie przyciągnęło rzesze słuchaczy, którzy przywitali i pożegnali znamienitego gościa owacjami na stojąco.

W pierwszej części spotkania profesor odniósł się do tez zawartych w głośnych ostatnio publikacjach Piotra Zychowicza czy Rafała Ziemkiewicza, w których Powstanie Warszawskie przedstawione zostało jako nieuzasadniony zryw, a jego przywódcom zarzucono brawurę graniczącą z szaleństwem.

To jest tragedia. Od lat robi się wszystko, żeby zohydzić polską historię

— mówił powstaniec.

Prof. Kieżun przybliżył realia życia w okupowanej Warszawie, jednoznacznie stwierdzając, że wybuch Powstania w tamtym okresie był nieunikniony. W argumentacji profesora, decyzja o wybuchu Powstania, wynikała z konieczności ratowania mieszkańców stolicy. Wydanie rozkazu gub. Fiszera o budowie umocnień wokół Warszawy oznaczało, że miasto miało stać się „Festung Warschau”- twierdzą, której Niemcy bronić się będą do ostatniego żołnierza. Związane to było z wysiedleniem mieszkańców. Zostałoby ono najprawdopodobniej zniszczone w 90 % w wyniku walk z sowietami (w Wyniku Powstania miasto uległo zniszczeniu jedynie w 30%). Taki los spotkał m. in. Mińsk, który Niemcy zamienili w „Festung”. Odmowa wykonania rozkazu Fischera i niestawienie się do budowy umocnień przez mieszkańców stolicy, poskutkowało karą śmierci dla mężczyzn, którzy podlegali temu rozkazowi (ok 100 tys.). Gdyby Powstanie nie wybuchło zostaliby oni rozstrzelani przez Niemców z powodu odmowy wykonania rozkazu. Efekt „braku” Powstania byłby podobny – ludność zostałaby wysiedlona, w dużej części wymordowana, a miasto zostałoby zniszczone. Powołując się na słowa prof. Aleksandra Gieysztora, określił je mianem „klasycznej tragedii greckiej”, w której każda z możliwych do podjęcia decyzji niosła za sobą katastrofalne skutki.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI prof. Kieżuna nt. doktoratu honoris causa UJ dla J. M. Barroso:

Druga część spotkania poświęcona została aktualnej sytuacji naszego kraju, w którego obecnym ustroju prof. Kieżun dostrzega analogię do afrykańskich państw kolonialnych. Profesor wyraził zaniepokojenie stanem polskiej gospodarki, w tym niemal nieobecnością na rodzimym rynku dysponujących polskim kapitałem banków, supermarketów czy wielkich przedsiębiorstw przemysłowych. Konsekwencjami wypływu zysków zagranicznych firm poza granice Polski, a co za tym idzie, brakiem nowych miejsc pracy są olbrzymie bezrobocie i wciąż wzrastająca emigracja. Jedną z kwestii podniesionych podczas spotkania był również postępujący kryzys demograficzny. Profesor podkreślił, że w Polsce więcej ludzi umiera niż się rodzi, a na macierzyństwo częściej decydują się Polki mieszkające zagranicą. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje m.in. w znacznych dysproporcjach między poziomem płac za wykonanie takiej samej pracy w Polsce i na Zachodzie. Profesor Kieżun zwrócił też uwagę na zbyt rozbudowane struktury administracyjne czy patologie polityki parlamentarnej. Wskazał na niekompetencję polskich polityków w przeważającej mierze kierujących się nie interesem społecznym a własnymi korzyściami.

Recepta na chorobę polskiej transformacji wypisana przez prof. Kieżuna wydaje się bardzo prosta: zakładać i wspierać polskie przedsiębiorstwa. Do zalecanych działań nieprzekraczających realnych możliwości przeciętnego Polaka należy m.in. kupowanie polskich artykułów w polskich sklepach czy korzystanie z usług polskich zakładów. Równie istotne jest właściwe kształtowanie postaw młodego pokolenia, wychowanie go w duchu ideałów, którym wierni byli nasi dziadkowie dorastający w czasach II Rzeczypospolitej, w godzinie próby zdolni do solidarnego stawienia czoła wrogowi Ojczyzny.

ZOBACZ TAKŻE:

Spotkanie z profesorem Kieżunem odbyło się w ramach angażującej szerokie grono młodzieżowych organizacji prawicowych ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Upominamy się o Was”. Jej celem jest przypominanie i upamiętnianie polskich bohaterów podziemia antykomunistycznego po drugiej wojnie światowej.

Aneta Dzidek

—————————————————————————————————————-

Polecamy wSklepiku.pl: „50 dat z historii Polski” z płytą CD.

Książka z płytą to podróż przez ponad 1000 lat historii naszego państwa. Najważniejsze wydarzenia i postaci, która wpłynęły na losy kraju. Interaktywna mapa na płycie.

Książka dla uczniów, studentów, nauczycieli i pasjonatów historii.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych