BUDŻET

PIE ocenia założenia ustawy budżetowej: Są racjonalne. Większość jest zbliżona do mediany prognoz analityków rynkowych

autor: Fratria
autor: Fratria
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...