Koniec z wysokimi opłatami za wodę? Ministerstwo Środowiska ma pomysł...

fot.pixabay.com
fot.pixabay.com

Jest pierwszy odzew po szokującym raporcie NIK, z którego wynika, że że ceny wody z wodociągów 
i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej. Aby zapobiec takim sytuacjom, Ministerstwo Środowiska planuje powołać krajowego regulatora ds. cen wody.

W swoim raporcie NIK zwraca uwagę, że w ciągu ośmiu lat ceny dostarczanej mieszkańcom wody i odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne wzrosły o ponad 60 proc. Z czego to wynikało?

M.in. z dziwnych transakcji, jakich często dokonywały gminy z różnymi podmiotami, które dostarczały wodę. Tak duży wzrost nie miał jednak racjonalnego uzasadnienia.

CZYTAJ TAKŻE:Jak nowe prawo wodne wpłynie na Polaków? Nie ma powodów do obaw. Ministerstwo środowiska ujawnia manipulacje

Aby zapobiec takim sytuacjom, Ministerstwo Środowiska planuje powołać krajowego regulatora cen wody. Jego rolą będzie nadzór nad wysokością opłat tak, aby była ona racjonalna, uzasadniona  ekonomicznie kosztami poboru wód i zrzutu ścieków.

Obecnie ceny wody są regulowane uchwałami rad gmin. Krajowy Regulator ds. Cen Wody zostanie powołany w celu zabezpieczenia interesu obywateli i wsparcia samorządów w kwestii regulacji cen. Obywatele nie będą uzależnieni od taryfy ustalanej samodzielnie przez gminę na podstawie wyłącznie informacji przekazanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne, ponieważ będzie ona weryfikowana pod kątem zasadności ekonomicznej przez krajowego regulatora cen wody. Ważne, żeby cena wody była uzależniona od faktycznych kosztów jej dostarczenia dla obywateli, a nie od wszystkich kosztów działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego podległego tej samej gminie

— tłumaczy Paweł Mucha, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska.

Jak przypomina MS, Regulator ds. kontroli cen wody dla mieszkańców powstanie zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w nowym projekcie ustawy Prawo wodne.

Chcemy uniknąć sytuacji, w której wprowadzana ustawa byłaby wymówką dla przedsiębiorstw wodociągowych do drastycznego podnoszenia cen za wodę. Cena wody powinna być racjonalna i uzależniona od faktycznego kosztu za usługi wodne*

— dodaje Paweł Mucha.

WB

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...