Odzyskano 13,3 mld zł z funduszy unijnych. To sukces wdrożonego przez rząd "Programu naprawczego"

fot. YouTube
fot. YouTube

Korzystający z funduszy musieli przedstawić rozliczenia funduszy unijnych do końca czerwca br. Kwieciński informował, że z wynika z nich, że dofinansowanie z funduszy UE różnych programów z lat 2007-13 (na łączna kwotę 397,1 mld zł) wynosiło 284,5 mld zł i przekroczyło nawet dostępną dla Polski pulę (100,5 proc.).

Wyjaśniał tez dziennikarzom mechanizm przepływów tych pieniędzy. Przypomniał, że „fundusze unijne działają tak, że każdy kraj ma prawo do wydania 95 proc. swoich środków, a 5 proc. zostaje do ostatecznego rozliczenia”.

Dodał, że do końca czerwca br., trzeba było przedstawić UE wszystkie faktury pośrednie ze wszystkich programów.

Myśmy to prawie zrobili z wyjątkiem programów regionalnych

— mówił.

Potem jedno zbiorcze rozliczenie przedstawiamy na koniec marca 2017 roku i po tym końcu marca Komisja Europejska będzie nam weryfikowała każdy program po kolei i będzie nam zwracała pieniądze

— mówił Kwieciński.

Wiceminister rozwoju poinformował także, że na początku września rząd przedstawi dane, dotyczące aktualnego unijnego planu finansowego, na lata 2014-20. Przyznał, że „ta nowa perspektywa idzie bardzo ociężale”, ale efekty „przyspieszenia” w ramach tej perspektywy finansowej będą „na przełomie IIIIV kwartału”.

Kwieciński informował też, że fundusze unijne stanowią ok. 2 proc. polskiego PKB, ale decydują o 0,5-1,5 punkta procentowego wzrostu gospodarczego w każdym roku.

ak/PAP

« poprzednia strona
12

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...