Wicepremier Morawiecki: Kilkaset tysięcy firm skorzysta na pakiecie ułatwień dla biznesu. Ruszyły konsultacje społeczne

Fot. PAP/Turczyk
Fot. PAP/Turczyk

Kilkaset tysięcy firm skorzysta na projekcie wprowadzającym ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, który trafił w środę do konsultacji społecznych - przewiduje resort rozwoju. To element pakietu 100 ułatwień, zapowiadanych przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ponad 100 usprawnień dla firm, głównie mikro, małych i średnich, przewiduje pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy. ZOBACZ, CO KONKRETNIE

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców przewiduje m.in. zmiany w prawie pracy, prawie finansowym, budowlanym i technicznym, ochrony środowiska, a także gospodarczym i handlowym.

Mają one - jak mówił podczas środowego spotkania z dziennikarzami wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj - pomóc w codziennym wykonywaniu działalności gospodarczej.

Najwięcej firm będą dotyczyć zmiany związane z prawem pracy. Pakiet przewiduje, że obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy będą miały firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników; dziś jest to 20 pracowników. (Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy powołania ZFŚS i ustalenia regulaminów zażądają w firmie liczącej 20-49 pracowników związki zawodowe - wówczas trzeba będzie to zrobić.)

Jak patrzymy dzisiaj na praktykę, to przedsiębiorcy, żeby nie wchodzić w obowiązek tworzenia Funduszu albo dzielą i tak nieduże firmy na jeszcze mniejsze, albo proponują pracownikom umowy cywilne. Wydaje się to dosyć karkołomne i mało korzystne dla gospodarki. Chodzi nam o to, żeby firmy miały jak najmniej barier dla wzrostu

— wyjaśniał tę propozycję Haładyj.

Proponowane zmiany w obszarze prawa pracy umożliwią pracodawcom, którzy są podmiotami sektora finansowego, wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o udzielenie informacji nt. kandydata do pracy (na podstawie pisemnej zgody kandydata). Oprócz tego przewiduje się uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy w przypadku zawarcia przez pracownika kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą.

Kolejne zmiany dotyczą prawa finansowego. W pakiecie znalazła się propozycja podniesienia limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro - co według wiceministra Haładyja przyniesie korzyści ok. 25 tys. firmom. A także propozycja podniesienia limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze 150 tys. euro do 250 tys. euro. - co będzie dotyczyć ok. 90 tys. firm.

Według resortu gospodarki zmiany te zmniejszą obciążenia administracyjno-finansowych ciążące na małych i średnich przedsiębiorcach i spowodują wzrost przychodów netto u tych przedsiębiorców, którzy do tej pory limitowali je, by uniknąć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i obowiązku rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Kolejna zmiana przewiduje zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych poprzez rozszerzenie obowiązku ujawniania konfliktu interesów spółki publicznej z interesami członka zarządu tej spółki, ustawowe uregulowanie terminu wypłaty dywidendy w spółce publicznej, wydłużenie terminu na dokonanie ogłoszenia przed terminem walnego zgromadzenia spółki publicznej z 26 do 30 dni, a także zmniejszenie progu uprawniającego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 10 proc. do 5 proc. kapitału zakładowego.

To może poprawić pozycję Polski w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, ponieważ jest to brane pod uwagę

— uzasadniał tę zmianę Mariusz Haładyj.

Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców ma dotyczyć także Prawa budowlanego. Chodzi m.in. o zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skrócenie z 30 do 21 dni terminu rozpatrywania zgłoszeń, uznanie za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zmiany wymiarów nieliniowego obiektu budowlanego nieprzekraczającej 2 proc., określenie katalogu istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, doprecyzowanie podziału kompetencji pomiędzy organy administracji architektoniczno-budowlanej a organy nadzoru budowlanego.

Dziś obowiązkiem zgłaszania objęta jest np. budowa parterowych budynków gospodarczych do 35 m2. Proponujemy wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, żeby taki obowiązek znieść, natomiast w wypadku wiat o tej samej powierzchni, żeby było tylko zgłoszenie

— opisywał wiceminister rozwoju.

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego to kwestia, na którą często skarżyli się nam przedsiębiorcy. Mówili, że często przesunięcie o pół milimetra powodowało, iż całą kondygnację trzeba było przebudowywać

— dodał.

12
następna strona »
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...