Projekt budżetu na 2016 r. z deficytem 54,6 mld zł

PAP/Radek Pietruszka
PAP/Radek Pietruszka

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 r. Deficytem nie większym niż 54 mld 620 mld zł

— poinformował podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów Mateusz Szczurek.

Tak jak każdy budżet ten również wymagał trudnych wyborów. Wymagał z jednej strony odpowiedzialności za pieniądze podatników, odpowiedzialności za stabilność finansów publicznych. Z drugiej strony wymagał spełnienia w jak najlepszym stopniu oczekiwań obywateli wobec państwa, usług wobec obywateli, podstawowych funkcji państwa, a także wypełnienia zobowiązań, które pani premier i rząd poczynili podczas swojej kadencji

— powiedział na konferencji minister finansów.

Jak zaznaczył, w tym roku unijna rada ECOFIN przyjęła decyzję, która zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski, „ale to nie znaczy, że projektowanie budżetu państwa, przyjmowanie tego budżetu było w jakikolwiek sposób łatwiejsze”.

Zgodnie z projektem resort finansów przewiduje, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 296 mld 879,2 mln zł, a wydatki 351 mld 499,2 mln zł. Projekt uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 62 mld 399,6 mln zł oraz wydatki w wysokości 71 mld 640,9 mln zł. Tym samym deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 9 mld 241,3 mln zł.

MF przyjął opracowując przyszłoroczne dochody budżetu, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,6 proc., zatrudnienia wzrośnie 0,8 proc., spożycie prywatne nominalnie o 5,5 proc. Zaplanowano, że dochody podatkowe wyniosą 268 mld 443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. prognozowanego na 2016 r. PKB.

Resort finansów przewiduje, że budżet zasilą wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3 mld 200 mln zł, dywidendy sięgną ponad 4 mld 500 mln zł, a wpłaty z zysku 254,5 mln zł.

Slaw/ PAP

Komentarze

Liczba komentarzy: 21