Prezes Związku Banków Polskich skłamał w Sejmie RP. Żądam jego natychmiastowej dymisji

fot. PAP/Radek Pietruszka. Krzysztof Pietraszkiewicz - pierwszy z prawej
fot. PAP/Radek Pietruszka. Krzysztof Pietraszkiewicz - pierwszy z prawej

Wczoraj, 5 lutego, odbyła się w Sejmie zorganizowana przez kluby Solidarnej Polski i Polski razem debata na temat tzw kredytów walutowych. Dyskusję rozpoczął Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Oto link do pełnego zapisu debaty.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=664E11565D1AAA45C1257DE2005115BB#

W swym 40 minutowym wystąpieniu, ilustrowanym wyświetlaną na ekranie prezentacją, prezes Pietraszkiewicz stwierdził m.in.

Banki działają w ekstra reżimie prawnym, podatkowym i ostrożnościowym

A potem:

(20 minuta 30 sekunda nagrania)

Pojawiają się informacje, że umowa kredytu walutowego jest niezgodna z prawem . Otóż pragnę powiedzieć państwu, że wszystkie kontrole jakie zostały wykonane w ostatnich kilkunastu latach od 2001 roku i wszystkie orzeczenia sądowe, jakie są nam znane, nie kwestionują legalności umów.

Słowa prezesa Związku Banków Polskich nie mogły być przejęzyczeniem w chwili częściowego zamroczenia, bo ten sam tekst posłowie i goście spotkania zobaczyli na wyświetlanej na wielkim ekranie prezentacji.

Tymczasem:

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej w Warszawie postanowień wzorca umowy o treści:

a) „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”…

Panie Prezesie Związku Banków Polskich!

Nie uwierzę, iż jest Pan aż tak niekompetentny, że nie wiedział Pan o prawomocnym wyroku Sądu wydanym w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 14 grudnia 2010 wobec jednego z największych banków, uznającym kluczowe klauzule umów tzw. kredytów walutowych tegoż banku za niedozwolone i zakazującym bankowi  ich stosowania w obrocie z konsumentami.

Banki winny działać w – jak sam Pan to ujął – „ekstra reżimie prawnym, podatkowym i ostrożnościowym”. Banki są instytucjami zaufania publicznego, działającymi na mocy koncesji Rzeczpospolitej Polskiej i pod kontrolą jej organów.

Bank Millenium wyroku sądu RP od ponad 4 lat nie wykonuje i zakazane mu klauzule  w obrotach z klientami stosuje do dzisiaj – w kilkudziesięciu tysiącach umów. Między innymi dzięki Panu.

Ale czas skutecznych kłamstw mija. Wobec faktu, że w tak ważnej sprawie i tak jednoznacznie skłamał Pan na spotkaniu w Sejmie Rzeczpospolitej wzywam Pana, by w trybie natychmiastowym podał się Pan do dymisji.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...