Marsz dla Życia i Rodziny. Brońmy prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami!

Fot. YouTube
Fot. YouTube

W ostatnią niedzielę maja ulicami polskich miast przejdą Marsze dla Życia i Rodziny. Jak co roku będzie radośnie, kolorowo i bardzo rodzinnie. Tematem tegorocznych Marszów jest troska rodziców o wychowanie i edukację swoich dzieci.

Marsze dla Życia i Rodziny są manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych  i szacunku dla życia ludzkiego. Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter, ponieważ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny.

To również sposobność, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości. Uczestniczą w nich przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale także różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia

— wyjaśnia Jarosław Kniołek, koordynator wydarzenia.

Jednak Marsze, to nie tylko kolorowy korowód. To również dobitna odpowiedź na najważniejsze wyzwania naszych czasów. Tematem tegorocznych Marszów jest troska rodziców o wychowanie i edukację swoich dzieci. Organizatorzy wydarzenia chcą przypomnieć, że rodzicie mają prawo i obowiązek wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wszystkie prawa rodziców pochodzące z prawa naturalnego, potwierdzone między innymi w Konstytucji, winny być przez decydentów uznane i chronione. Ponieważ rodzice pełnią pierwszoplanową rolę wychowawczą, wszelkie instytucje publiczne winny pełnić rolę pomocniczą uznając autorytet i wolę rodziców.

Pragniemy również zwrócić uwagę na potrzebę coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny oraz szacunek dla życia, daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne

— tłumaczy Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Przez ostatnie kilka lat obserwujemy w naszym kraju dynamiczny rozwój tej inicjatywy, która staje się istotnym wydarzeniem społecznym. W ubiegłym roku Marsze dla Życia i Rodziny zorganizowane były w 123 miastach. Liczba ta systematycznie rośnie. Kolejne miasta deklarują wolę przyłączenia się do Ruchu Marszowego.

Marsze dla Życia i Rodziny przejdą ulicami polskich miast już 31 maja.

Czytaj także: Dla 82% Polaków najważniejsza jest rodzina. Dla Ciebie też? Powiedz to światu! Przyjdź na Marsz dla Życia i Rodziny!

bzm

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych