TK: Pisemne uzasadnienia zdań odrębnych do uzasadnienia wyroku ws. aborcji nie wpłynęły jeszcze od wszystkich sędziów

autor: Fratria
autor: Fratria

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...