Rządowy program „Rodzina 500 plus” jest przełomowy, bo niweluje rażące różnice społeczne - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas niedzielnej pielgrzymki kobiet w Piekarach Śląskich.

Wyraził wdzięczność rządowi za wprowadzenie tego i innych programów, których celem jest poprawa jakości życia rodzin i osób starszych. Szczególne podziękowania metropolita złożył premier Beacie Szydło, która uczestnicy w dorocznej pielgrzymce z udziałem dziesiątek tysięcy kobiet i dziewcząt.

Jak co roku, w powitaniu skierowanym do zgromadzonych na piekarskim wzgórzu kalwaryjskim, abp Skworc poruszył wiele kwestii społecznych, ważnych dla regionu i kraju.

Hierarcha pochwalił program „Rodzina 500 plus”. Uznał go za „przełomowy”, ponieważ „w jakiejś mierze niweluje istniejące, często rażące dystanse społeczne”.

Odrzucamy krytyczne opinie o tym programie, skądkolwiek by płynęły, ponieważ często obrażają rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Dzięki „Rodzina 500 plus+”, nie mamy danych statystycznych dokładnych, ale możemy się domyślać, wiele dzieci przeżyło z rodzicami swoje pierwsze wakacje na polskim morzem

—mówił metropolita.

Abp Skworc z uznaniem mówił też o programach na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej i osób starszych. Dzięki temu drugiemu każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny, zyska prawo do bezpłatnych leków znajdujących się w wykazie ministra zdrowia.

To również program ważny, ze względu na to, że według badań 30 proc. pacjentów nie wykupuje recept, bo ich na to nie stać, a to dlatego, że najniższe renty i emerytury w naszym kraju sprawiają, że jak mówi GUS, blisko 3 mln osób żyje poniżej minimum egzystencji, a na granicy ubóstwa relatywnego funkcjonuje aż 6 mln osób. To jest obraz biedy, niedostatku w naszym kraju

—mówił abp Skworc.

W powitaniu do pielgrzymów abp Skworc upomniał się także o prawo do niedzielnego wypoczynku. Zaapelował raz jeszcze o składanie deklaracji poparcia dla inicjatywy ustawodawczej o ograniczeniu handlu w niedzielę. Podpisy w tej sprawie były zbierane podczas pielgrzymki.

Jest to legalna droga do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”, sprzyjającej umocnieniu, a może nawet niekiedy odrodzeniu zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Dramatyzm tej sytuacji potwierdza jeszcze fakt, że to właśnie w niedzielę - najczęściej w handlu - zatrudniane są kobiety: żony i matki, a przez to cierpi cała rodzina. Ten stan trzeba zmienić; dlatego raz jeszcze apeluję o składanie deklaracji poparcia dla inicjatywy ustawodawczej o ograniczeniu handlu w niedzielę

—mówił metropolita.

Niedziela jest dla każdego; niedziela jest demokratyczna. A państwo powinno ją chronić prawem, jako fundamentalne społeczne spoiwo, jako świętość

—podkreślił.

Zaznaczył też, że mieszkańcy Śląska zasługują na zaufanie, a w przeszłości dali wiele dowodów przywiązania do ojczyzny.

Zasługujemy na zaufanie i myślę, że wyrazem tego zaufania będzie ostatecznie ustawa o metropolii, która rozwiąże wiele problemów naszej górnośląskiej aglomeracji

—mówił.

Po raz kolejny metropolita wezwał też do wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza i „ekologiczny rachunek sumienia”. Przypomniał, że wśród 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, 33 to miasta polskie.

Wiemy, że istnieją także ekonomiczne przyczyny tych zjawisk. Wielu mieszkańców naszego województwa - mimo najlepszej woli - nie stać na wymianę pieców grzewczych i zakup lepszej jakości węgla. W tym zakresie oczekujemy programów i wsparcia od rządu oraz lokalnych samorządów

—powiedział.

W dalszej części powitania hierarcha wezwał do umiaru w zakupie żywności. Jak powiedział, w Polsce marnuje się rocznie około 9 milionów ton jedzenia, w tym 2 miliony ton przypada na indywidualnych konsumentów.

Pielgrzymka kobiet, obok majowej pielgrzymki mężczyzn do Piekar, to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. Tegoroczna jest dziękczynieniem za 1050. rocznicę chrztu Polski, a także za zakończone niedawno w Krakowie Światowe Dni Młodzieży oraz obchodzony obecnie w Kościele katolickim Rok Miłosierdzia.

ann/PAP