proces integracji

Cel wizyty komisarz do spraw wewnętrznych w Kijowie? Realizacja wymogów unijnych i działania na rzecz wstąpienia Ukrainy do UE

autor: Twitter/Ylva Johansson @YlvaJohansson EU Commissioner for Home Affairs
autor: Twitter/Ylva Johansson @YlvaJohansson EU Commissioner for Home Affairs
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...