NATO i OBWE zaniepokojone eskalacją napięcia w Górskim Karabachu. "Wzywam wszystkich do powrotu do zawieszenia broni"

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...