Odeszła prof. Anna Cienciała, niezwykle zasłużony dla Polonii Amerykańskiej i sprawy polskiej profesor historii polskiej w USA.

Jej książka „Katyń: A crime without punishment” jest unikatem światowym gdyż gromadzi dokumenty zródłowe dotyczące zbrodni katyńskiej w tłumaczeniu angielskim. Jest to bezcenny materiał, niestety jest to niejako pierwszy tom, gdyż nie zawiera wszystkich istotnych materiałów źródłowych. To dzieło powinno być kontynuowane na jej cześć!

Anna Cienciała urodziła się w 1930 roku w Gdańsku. Podczas wojny opuściła kraj, jak się okazało – na zawsze. Przebywała w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, osiadła na stałe w USA. Aż do emerytury wykładała na University of Kansas. Informację o jej śmierci otrzymaliśmy od pani mec. Marii Szonert-Biniendy.

Slaw