Krajowy Ruchu Kontroli Wyborów zadaje pytanie, PKW odpowiada. PUBLIKUJEMY PISMO

fot. wPolityce.pl
fot. wPolityce.pl

Krajowy Ruchu Kontroli Wyborów – społeczne przedsięwzięcie mające na celu patrzenia aparatowi wyborczemu na ręce – kilka dni temu wysłała do PKW siedem pytań odnoszących się do braku logiki w działaniach tej instytucji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kilka pytań do Państwowej Komisji Wyborczej i tylko jedno – do Ciebie, Wyborco

Oto odpowiedź:

Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na pisma z dnia 3 września 2015 r. oraz z dnia 5 i 13 października 2015 r., a także w nawiązaniu do spotkania przeprowadzonego w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 28 września 2015 r., wyjaśnia, co następuje.

Zgłaszany i ponawiany od dłuższego czasu postulat uznania protokołu papierowego sporządzanego ręcznie przez komisje wyborcze i opatrzonego wymaganymi podpisami za dokument wiążący prawnie jest od dawna zrealizowany w myśl obowiązujących przepisów Kodeksu wyborczego (m. in. art. 75 § 5 i 230 § 4, 234 § 3), jak również wydawanych przez Państwową Komisję Wyborczą wytycznych. Prymat papierowego protokołu wyborczego nad elektronicznym został po raz kolejny podkreślony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w której w § 1 ust. 2 podkreśla się, iż „Wykorzystanie techniki elektronicznej nie zastępuje tradycyjnego, dotychczasowego ręcznego liczenia głosów przez obwodowe komisje wyborcze oraz konieczności porównania przez okręgowe komisje wyborcze danych zawartych w systemie z dostarczonymi protokołami głosowania w obwodzie.”

Należy podkreślić, że również uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., reguluje w punktach 51-93 sposób ustalenia wyników glosowania i sporządzenia protokołu głosowania. W świetle zawartych tam warunków oczywistym jest, że rozliczanie kart do głosowania przez członków komisji i wpisywanie danych do odpowiednich rubryk protokołu odbywa się ręcznie, po czym dane z tak sporządzonego protokołu wprowadza się do systemu informatycznego (punkt 88 wytycznych).

Zgodnie z punktem 91 wytycznych „Protokoły głosowania w obwodzie (każdy w dwóch egzemplarzach), podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy ich sporządzeniu, także ci, którzy wnieśli do nich uwagi. Protokoły opatruje się pieczęcią komisji. Powyższe obowiązki dotyczą zarówno komisji, w których protokoły zostały sporządzone w systemie informatycznym (dane zostały wprowadzone do systemu), jak i komisji, w których protokół został sporządzony ręcznie.”

Ciąg dalszy na następnej stronie.

1234
następna strona »

Autor

Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...