Obowiązkiem „papieskiego miasta” jest dbać o dziedzictwo pontyfikatu Karola Wojtyły. Jan Paweł II był papieżem dialogu i ekumenizmu. Chciał łączyć ludzi ponad religijnymi podziałami, tak chcemy, żeby go pamiętano. Pomoc ludziom uciekającym z własnej ojczyzny przed zawieruchą wojenną to moralne zobowiązanie Wadowic wobec świata. I to niezależnie od wyznawanej przez uciekinierów religii i koloru skóry

—podkreśla lewicowy burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski.

On tak na poważnie? Burmistrz Wadowic, w imieniu papieskiego miasta, oferuje pomoc wyznawcom Allaha, bo islam to „kultura poszanowania dla obcego”

Klinowski i burmistrz Słupska, Robert Biedroń, na razie jako jedyni w Polsce, podpisali tzw. europejską deklarację przyjęcia uchodźców.

Deklarację podpisali już włodarze setek miast – w Polsce pierwszymi byli burmistrzowie Wadowic i Słupska

—chwali się na swoim blogu Klinowski.

Fot.screenshot/burmistrzklinowski.pl
Fot.screenshot/burmistrzklinowski.pl

Wadowiczanie zarzucają burmistrzowi, że nie konsultował swego pomysłu z mieszkańcami i w nieuprawniony sposób powołuje się na dziedzictwo św. Jana Pawła II.

Właśnie dziś Mateusz Klinowski świadomie rozpętał w Wadowicach ideologiczną wojnę. Uczynił to składając publiczną deklarację w imieniu ogółu mieszkańców Wadowic. Jak widać wbrew większości mieszkańców. Nie pytając nawet Rady Miasta

—napisał komentator wadowickiej sceny politycznej Bloger Obywatel Wadowic.

Co dokładnie podpisali Biedroń i Klinowski?

Oto fragmenty deklaracji:

Jesteśmy odpowiedzialni przed naszymi obywatelami, którzy żądają od nas podjęcia pilnych działań, wykorzystania dostępnych nam środków i zasobów umożliwiających przyjęcie uchodźców. (…) Jesteśmy odpowiedzialni w imię tej samej idei, która kiełkowała w Europie na zgliszczach II wojny światowej, wstydzie Holokaustu i porażce faszyzmu – aby zapewnić pokój, dobrobyt i braterstwo przyszłym pokoleniom.

Mamy obowiązek wywiązać się z obietnicy, którą złożono na zrujnowanym kontynencie: „Nigdy więcej”. (…) Jeśli nadal będziemy wznosić mury, zamykać granice, przerzucać brudną robotę na inne państwa, by były żandarmami strzegącymi naszych granic – jakie przesłanie przekażemy światu?

My, europejskie miasta, jesteśmy gotowe, by wziąć na siebie rolę gospodarzy. My, miasta Europy, chcemy przyjąć uchodźców. (…)

Wadowiczanie zarzucają Klinowskiemu zakłamanie i brak troski o mieszańców miasta. A właśnie to, jest jego głównym obowiązkiem.

ann/wadowice24.pl/burmistrzklinowski.pl