Życzę wszystkim ojcom radości ze swojego ojcostwa i otoczenia społecznego, które rozumie ich niezastąpioną rolę.

Pragnę też z okazji Dnia Ojca zwrócić się do:

  • ojców, o aktywny i zaangażowany udział w wychowaniu swoich dzieci, poświęcanie im swojego czasu i uwagi, bycia ich nauczycielem i wzorem,

  • matek, o wspieranie ojców swoich dzieci w ich ojcowskiej roli,

  • środków masowego przekazu, o promowanie i docenianie ojcostwa, oraz ukazywanie skutków wychowywania dzieci bez ojców,

  • do parlamentarzystów i samorządowców, o kreowanie polityki społecznej dostrzegającej znaczenie ojca i trwałego małżeństwa wspólnie wychowującego swoje dzieci, co jest istotne dla dobrego rozwoju i wychowania dzieci.