Ks. prof. Szostek: Sygnatariusze "Deklaracji Wiary" nie zobowiązują się do naruszenia ich lekarskiego obowiązku!

fot. sxc.hu
fot. sxc.hu

Ataki antykościelnych mediów wobec dr Wandy Połtawskiej dotyczące „Deklaracji Wiary Lekarzy” okazują się nie do końca rzeczowe i zasadne.

Nie bardzo rozumiem skąd te protesty, bo nie zauważyłem, by sygnatariusze „Deklaracji Wiary” zobowiązywali się do naruszenia ich lekarskiego obowiązku

-– stwierdził ks. prof. Andrzej Szostek, znany i ceniony etyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ks. prof. Szostek wskazał, że istnieje przewidziana prawem klauzula sumienia, która pozwala polskim lekarzom i farmaceutom nie uczestniczyć w aborcji lub eutanazji, a także w procesie zapłodnienie in vitro.

Poglądy teologiczne zawarte w „Deklaracji Wiary” mogą prowokować do krytycznych komentarzy, ale przecież takie poglądy lekarze mogą mieć

-– dodał prof. Szostek. Jego zdaniem nie ma niczego dziwnego w tym, że lekarze o katolickich poglądach chcą respektować klauzulę sumienia, którą gwarantuje swoboda religii i wyznania.

Niełatwa jest sytuacja aptekarzy, a nawet kioskarzy, którzy otrzymują wśród innych towarów do sprzedania także środki antykoncepcyjne, a sami są przeciwnikami antykoncepcji. Ci sami kioskarze mogą też otrzymywać pisma pornograficzne, których szerzyć osobiście nie chcą. Sprawa wtedy jest trudna, gdy przekonania religijne i moralne są nie do pogodzenia z „regułami gry” obowiązującymi w danym zawodzie. Wtedy rzeczywiście może dojść do uznania, że tego zawodu uczciwi ludzie nie mogą pełnić

-– ocenia etyk z KUL.

Wiele jest sytuacji, w których tolerujemy działania, które nas samych gorszą. Mnie na przykład gorszą ci, którzy przez telefon komórkowy rozmawiają w czasie Mszy świętej. Ale nie odmówię takiej osobie Komunii świętej, gdy do niej przystąpi

-– dodał.

Ks. Szostek nie dostrzega aby Deklaracja Wiary miała zobowiązywać lekarzy do działań lub zaniechań działania sprzecznych z podpisaną przez nich umową pracy i obowiązującym prawem.

Ja tego nie wyczytałem. Gdyby jednak ten casus miał miejsce, wtedy rzeczywiście byłoby o czym dyskutować

-– ocenia ks. prof Szostek.

Przypomnijmy, że opracowana przez dr Wandę Półtawską „Deklaracja Wiary Lekarzy” podpisało już ponad 3 tys. pracowników służby zdrowia. Kamienne tablice z Deklaracją złożono 25 na Jasnej Górze podczas jubileuszowej, 90. Pielgrzymki Służby Zdrowia.

Uznaję, iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, jest święte i nietykalne: ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca; moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga

-– głosi jeden z punktów Deklaracji.

Inicjatorką powstania Deklaracji jest dr Wanda Półtawska.

Jakże inaczej moglibyśmy wyrazić naszą wdzięczność, jak nie przez jasne, otwarte przyznanie się do Jego nauki – do nauczania Kościoła katolickiego

-– napisała znana lekarka i przyjaciółka Jana Pawła II w apelu o podpisanie dokumentu.

Deklarację można podpisywać pod adresem: http://www.deklaracja-sumienia.pl/ lub http://www.deklaracja-wiary.pl/

mc,KAI

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...