Prezes TK: Rezolucja PE ws. aborcji stanowi próbę ingerowania w wewnętrzne i nieobjęte traktatami zagadnienia ustrojowe Polski

autor: Fratria
autor: Fratria

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...