Zmiany w IPN już pewne! Prezydent Duda podpisał odpowiednią ustawę. I pięć innych. Sprawdź szczegóły!

PAP/Jacek Turczyk
PAP/Jacek Turczyk

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Podstawową zmianą ustrojową IPN jest zmiana sposobu powoływania Prezesa Instytutu. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem Prezesa Instytutu powołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu.

Drugą istotną zmianą jest zniesienie funkcjonującej Rady Instytutu i wprowadzenie do ustawy przepisów o powoływaniu Kolegium Instytutu, jako organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Instytutu. Kolegium Instytutu Pamięci, którego kadencja będzie trwała 7 lat, będzie się składało z dziewięciu członków, w tym: dwóch powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; pięciu powoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; dwóch powoływanych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowelizacja przewiduje także pewne zmiany organizacyjne w strukturze wewnętrznej Instytutu, związane z rozszerzeniem zakresu działalności, w szczególności o Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Badań Historycznych.

Oprócz tej ustawy prezydent podpisał również pięć innych ustaw: ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym; ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

123
następna strona »

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.