Zmiany w IPN już pewne! Prezydent Duda podpisał odpowiednią ustawę. I pięć innych. Sprawdź szczegóły!

PAP/Jacek Turczyk
PAP/Jacek Turczyk

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Podstawową zmianą ustrojową IPN jest zmiana sposobu powoływania Prezesa Instytutu. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem Prezesa Instytutu powołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu.

Drugą istotną zmianą jest zniesienie funkcjonującej Rady Instytutu i wprowadzenie do ustawy przepisów o powoływaniu Kolegium Instytutu, jako organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Instytutu. Kolegium Instytutu Pamięci, którego kadencja będzie trwała 7 lat, będzie się składało z dziewięciu członków, w tym: dwóch powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; pięciu powoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; dwóch powoływanych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowelizacja przewiduje także pewne zmiany organizacyjne w strukturze wewnętrznej Instytutu, związane z rozszerzeniem zakresu działalności, w szczególności o Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Badań Historycznych.

Oprócz tej ustawy prezydent podpisał również pięć innych ustaw: ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym; ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

123
następna strona »
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...