Rezolucja uczestników i organizatorów Simposio Interpolonia w Częstochowie do władz Rzeczypospolitej Polskiej

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki

Publikujemy treść rezolucji, jaką wystosowali uczestnicy i organizatorzy Simposio Interpolonia w Częstochowie do władz Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 kwietnia 2016 r..

Pan Andrzej Duda – Prezydent RP

Pani Beata Szydło – Premier Rządu RP

Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP

Pan Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP

Szanowni Państwo,

Jako przedstawiciele środowisk polonijnych oraz wszystkich tych, którym bliskie są problemy Polaków zamieszkałych poza granicami Ojczyzny, zwracamy się z apelem do władz Rzeczypospolitej o podjęcie działań mających na celu powołanie anglojęzycznego kanału informacyjnego polskiej telewizji – stacji mówiącej prawdę o Naszej Ojczyźnie, Jej dorobku, historii, potencjale, sile gospodarczej i sprawach wewnętrznych, komentowanych zgodnie z polską racją stanu.

Wydarzenia ostatnich miesięcy udowodniły, że poza granicami naszego kraju, opinie o Polsce kształtują media nieprzychylne naszemu krajowi lub wręcz działające na jego szkodę. Reprezentując interesy swoich właścicieli, zakłamują one nie tylko historię Polski, ale i w niekorzystnym świetle przedstawiają działania obecnych władz Rzeczypospolitej Polskiej, pragnących przywrócić rodakom ich godność oraz poczucie dumy narodowej.

Polonia stanowi integralną część polskiego Narodu i ona też wymaga szczególnej troski ze strony władz Rzeczypospolitej. Troska ta powinna wyrażać się m.in. w mediach: prasie, radiu, telewizji, internecie i innych współczesnych środkach społecznej komunikacji. To właśnie media powinny działać na rzecz jedności Narodu polskiego, m.in. poprzez transmisję „na żywo” Apelu Jasnogórskiego z klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, a także ciągłe przypominanie, że np. Polacy mieszkający w Niemczech od dawna starają się, bez rezultatu, odzyskać status mniejszości narodowej, który odebrano im po II wojnie światowej. O to powinny zabiegać także polskie placówki dyplomatyczne, których zadaniem jest stanie na straży interesów Polaków mieszkających za granicą. Polonia powinna posiadać własną reprezentację w polskim parlamencie i senacie!

Należy na nowo odnajdywać, wspierać i promować Polaków szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w wymiarze społecznym, Polaków uczciwych i mądrych. Potrzebni są nam ludzie którzy rozumieją nadrzędność dobra wspólnego nad egoistycznymi zachciankami. Gleba, na której mogą się zakorzeniać nie jest jałowa: polska kultura narodowa to przebogaty wachlarz fascynującego dorobku w takich dziedzinach jak: literatura, film, teatr, muzyka, technika czy religia. Polska wniosła również olbrzymi wkład w rozwój Europy i innych kontynentów. Mamy się czym pochwalić przed światem. O tym powinno się mówić w mediach, a szczególnie w anglojęzycznym kanale informacyjnym polskiej telewizji, którego powołanie popieramy i uważamy za niezmiernie istotny element w kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski zagranicą i w budowaniu jedności Polaków wszędzie tam, gdzie się znajdują.

Korzystając z okazji, jaką stwarzają prace nad nową ustawą medialną, stwórzmy kanał telewizyjny, który pokaże Polskę taką jaką jest – piękną, kultywującą najpiękniejsze tradycje narodowe, dynamicznie rozwijającą się i nowoczesną.

To niezwykle ważne zadanie!

Podpisali: Uczestnicy oraz organizatorzy Zjazdu Polonii Świata oraz Simposio Interpolonia w Częstochowie w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski w dniu 30 kwietnia 2016 roku.

Z szacunkiem,

ks. dr Roman Piwowarczyk

Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

*

ks. infułat dr Ireneusz Skubiś

Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika „Niedziela”

*

Andrzej Zabłocki

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile

*

prof. dr hab. Jan Ryn

Wykładowca UJ

*

ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński

Wykładowca UKSW

*

Wiesław Gołębiowski

Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią

*

Stanisław Lis

Prezes Zarządu Instytutu Strategii i Współpracy INTERcharrette

*

Marek Lubiński

Członek Rady Polonii Świata

*

Piotr Makos

Wiceprezes Konfederacji Interpolonia

*

Mirosław Olszycki

Wiceprezes Konfederacji Interpolonia

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.