Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Jego treść pokrywa się z orzeczeniem, które portal wPolityce.pl opublikował już wczoraj. Dokument miał od dwóch tygodni krążyć pomiędzy politykami Platformy Obywatelskiej a Trybunałem Konstytucyjnym w celu uzgodnienia jego ostatecznego kształtu.

WIĘCEJ: Czy to możliwe?! Tu Trybunał w zadumie radzi, a tam politycy Platformy wysyłają sobie… projekt orzeczenia jakie ma zapaść! ZOBACZ DOKUMENT

Według sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nowela ustawy o TK jest niezgodna z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji.

— Za niezgodne z Konstytucją uznano: uchylenie przepisów ws. stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu prezesa, uchylenia katalogu kar dyscyplinarnych złożenia sędziego z urzędu i uchylenie przepisów o zgłaszaniu kandydatów na sędziów TK.

— Niezgodny z ustawą zasadniczą jest też zapis o możliwości odwołania sędziego TK przez Sejm.

— Niekonstytucyjny jest również zapis, który zmusiłby Trybunał do rozpatrywania spraw w kolejności wpływu.

— Kolejne zapisy uznane za niekonstytucyjne to: Brak vacatio legis, pełny skład orzekający TK to 13 sędziów, wymóg większości 2/3 głosów do wydania wyroku w pełnym składzie.

— Za niekonstytucyjne uznano także możliwość rozpoczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości.

Sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Julia Przyłębska złożyli głos odrębny do wyroku Trybunału.

Dokument, który przedstawił sędzia Rzepliński, jak ustalił portal wPolityce.pl, miał od dwóch tygodni krążyć pomiędzy politykami Platformy Obywatelskiej a Trybunałem Konstytucyjnym w celu uzgodnienia jego ostatecznego kształtu.

Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości taki stan rzeczy jest złamaniem prawa. Stanowisko sędziów nie miało prawa ujrzeć światła dziennego przed jego ogłoszeniem, ponieważ jest ściśle tajne.

WIĘCEJ: PiS pyta Rzeplińskiego o doniesienia portalu wPolityce.pl o ustawianym wyroku TK: „Byłby to największy skandal w historii Trybunału”

WIĘCEJ: Wassermann o ustawionym wyroku TK: „To jest złamanie podstawowych przepisów obowiązujących w Polsce”

W opinii polityków PiS stanowisko zaprezentowane przez Trybunał Konstytucyjny nie jest orzeczeniem a jedynie oświadczeniem Trybunału, ponieważ obradował on niezgodnie z prawem.

Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, na którym ma zostać ogłoszony wyrok ws. nowelizacji ustawy o TK, jest niezgodne z prawem.

— ocenił w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Ponieważ w TK nie ma instancji odwoławczej, przeto gołym okiem widać: winno być 15 sędziów, a co najmniej 13, a jest ich 12. W związku z tym Trybunał nie jest właściwie obsadzony

— tłumaczył poseł Piotrowicz.

mly/mall

CZYTAJWNIEŻ:Trybunał Konstytucyjny nie zwraca uwagi na nową ustawę. Obraduje w składzie 12-osobowym i odrzuca wniosek Ziobry o odroczenie rozprawy. Wyrok w środę o godz. 13