Wydarzenia ostatnich tygodni prowokują pytania o słuszność obranej strategii walki z komunizmem, o wartość i jakość polskich przemian po roku 1989 oraz o ocenę transformacji ustrojowej. W kontekście tych pytań, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku 5 marca br. organizuje debatę pt: Spór o biografię Polski, spotkanie Świadków Historii.

Pomysł jest celny, potrzebna jest bowiem pogłębiona dyskusja na ten temat. Niestety, jednorodny dobór gości do debaty nie świadczy o otwartości i poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania wśród przedstawicieli różnorodnych środowisk.

Moderatorem dyskusji będzie red. Tomasz Wołek, a dyskutantami m.in. Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Zbigniew Janas, Jacek Taylor, Bogdan Lis i szereg innych osób. Znane jest ich zaangażowanie w okresie opozycji 80 roku i ciekawe jest, co mają do powiedzenia. Niestety trudno się oprzeć wrażeniu, że jest to środowisko o zbliżonych lub takich samych poglądach.

Byłoby rzetelniej i ciekawiej, gdyby głos oddano także innym działaczom tamtego okresu, np. Markowi Jurkowi, Jarosławowi Sellinowi, Andrzejowi Gwieździe, Kornelowi Morawieckiemu czy wielu innym. Taka dyskusja, otwarta na różne środowiska i poglądy osób o zróżnicowanych opcjach ideowych, byłaby szansą na poznanie różnych punktów widzenia. To, co zaproponowano, nie ma takiego charakteru i sprawia wrażenie jedynie imitacji dyskusji obywatelskiej.