Niemal jednomyślnie (tylko radny Marek Rojszyk z SLD był przeciw) Rada Dzielnicy Warszawa Mokotów na wniosek radnych PiS przyjęła we wtorek stanowisko w sprawie utworzenia Muzeum Ofiar Komunizmu na terenie obecnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37.

Chwilę wcześniej radni PO i SLD przegłosowali – na wniosek radnych PO – wykreślenie z projektu wszystkich wzmianek o niespełnionych obietnicach publicznie składanych w tej sprawie w latach 2012-2014 przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego i ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego.

Niechęć PO do przypominania w trakcie kampanii wyborczej o niespełnionych obietnicach Prezydenta Komorowskiego można zrozumieć, ale też warto ją udokumentować.

Stanowisko z dnia 24 marca 2015 r.

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy uznaje potrzebę i popiera postulat utworzenia Muzeum Ofiar Komunizmu na terenie obecnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37.


Po II wojnie światowej w imieniu komunistycznego państwa dokonywano tu masowych zbrodni na polskich patriotach. Więźniów politycznych, w tym żołnierzy podziemia niepodległościowego, bezprawnie przetrzymywano tu i torturowano a blisko 3.000 z nich zakatowano lub zamordowano i dopiero dziś szczątki ofiar odkrywane są w miejscach potajemnych pochówków. Gmach przy ul. Rakowieckiej 37 jak żaden inny w Polsce upamiętnia i symbolizuje bohaterstwo ofiar komunistycznej przemocy i ostrzega przed nawrotem totalitarnego zniewolenia. Utworzone tu Muzeum Ofiar Komunizmu pozwoli upowszechniać wiedzę o zbrodniczym charakterze komunistycznej władzy i sowieckiej okupacji w dobitny i skuteczny dydaktycznie sposób.


Utworzenie muzeum przy ul. Rakowieckiej 37 od lat postulowali m.in. byli więźniowie i rodziny ofiar.

W związku z powyższym apelujemy do Ministra Sprawiedliwości o utworzenie Muzeum Ofiar Komunizmu na terenie obecnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37.

Projekt stanowiska przed uwzględnieniem „poprawek” radnych PO (wykreślone lub zmienione fragmenty wyróżnione tłustym drukiem)

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy uznaje potrzebę i popiera postulat utworzenia Muzeum Ofiar Komunizmu na terenie obecnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37.


Po II wojnie światowej w imieniu komunistycznego państwa dokonywano tu masowych zbrodni na polskich patriotach. Więźniów politycznych, w tym żołnierzy podziemia niepodległościowego, bezprawnie przetrzymywano tu i torturowano a blisko 3.000 z nich zakatowano lub zamordowano i dopiero dziś szczątki ofiar odkrywane są w miejscach potajemnych pochówków. Gmach przy ul. Rakowieckiej 37 jak żaden inny w Polsce upamiętnia i symbolizuje bohaterstwo ofiar komunistycznej przemocy i ostrzega przed nawrotem totalitarnego zniewolenia. Utworzone tu Muzeum Ofiar Komunizmu pozwoli upowszechniać wiedzę o zbrodniczym charakterze komunistycznej władzy i sowieckiej okupacji w dobitny i skuteczny dydaktycznie sposób.

Utworzenie muzeum przy ul. Rakowieckiej 37 od lat postulowali m.in. byli więźniowie i rodziny ofiary a przedstawiciele najwyższych władz państwowych obiecywali, że ten postulat zostanie zrealizowany. W czerwcu 2012 r. Prezydent RP publicznie obiecał, że będzie zabiegał o to, by „w najlepszym do tego miejscu, bo nasyconym autentyczną historią, autentycznym bólem, autentycznym przeżyciem, miejscu, jakim jest areszt śledczy na ulicy Rakowieckiej, powstało muzeum zbrodni komunistycznej w Polsce”. W lutym 2014 r., w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ówczesny Minister Sprawiedliwości oświadczył: „Chcemy wyłączyć ten budynek z całego użytkowania służby więziennej (…). Już to robimy i to zrealizujemy jako Muzeum Ofiar Komunizmu, systemu totalitarnego. Obiecuję to rodzinom, obiecuję panu prezydentowi”.

W związku z powyższym apelujemy do Ministra Sprawiedliwości i Prezydenta RP, by wywiązali się z publicznie składanych obietnic w sprawie utworzenia Muzeum Ofiar Komunizmu na terenie obecnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37.