Wybory nie będą unieważnione. Jest już jasne, że władza woli je sfałszować. To dla niej prostsze i skuteczniejsze. Pytanie: czy PiS ma foto protokołów z wszystkich podstawowych komisji?

Witam Państwa, właśnie obudziliśmy się we Wspólnocie Niepodległych Państw (Rosja, Białoruś i inne takie). W przyszłym roku przyklepiemy to oszukanymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. To efekt działania popleczników i autorów przekształcenia Polski w kondominium niemiecko-rosyjskie. Podziękujmy Tuskowi, Komorowskiemu, Sikorskiemu  i Kopacz. PSL-owi zaś pogratulujmy refleksu w wyciąganiu partykularnych korzyści. Może 70 procent miejsc w sejmikach, bo czemu się ograniczać?!

Jeśli obywatele i partie opozycji nie doprowadzą do unieważnienia listopadowych wyborów samorządowych i przeprowadzenia nowych z obywatelską kontrolą liczenia głosów, demokracja w Polsce stanie się przeszłością. Dobranoc Państwu.