Gdyby wybory parlamentarne odbyły się we wrześniu, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość - tak przynajmniej wynika z badania Gfk Polonia. Sondaż wskazuje przy tym na tylko trzy ugrupowania, które znalazłyby się w Sejmie.

W porównaniu z sierpniowym badaniem zyskały obie największe partie. Wliczając osoby niezdecydowane, PiS może liczyć na 41,5 procent głosów (wzrost o 4,2 pp.), a Platforma na 37,8 (wzrost o 3,6 pp). Warto jednak zauważyć, że poparcie dla PiS badano oddzielnie z klubem Sprawiedliwej Polski (połączone ugrupowania Ziobry i Gowina, znajdą się na wspólnej liście z PiS). W Sejmie znalazłby się jeszcze tylko SLD z poparciem na poziomie 7,4 proc.

Partie, które uzyskałyby wynik mniejszy niż 5 procent to: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,7 proc.,), Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (3,9 proc.), Twój Ruch (1,3 proc.), Sprawiedliwa Polska Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro (0,8 proc.), Unia Pracy (0,5 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,5 proc.), Prawica Rzeczpospolitej (0,4 proc.), Zieloni (0,3 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,2 proc.), Partia Kobiet (0,2 proc.), Socjaldemokracja Polska (0,2 proc.). Powyższy rozkład - jak czytamy - procentowy głosów uwzględnia także kategorię „inna partia”, na którą wskazało 0,4 proc. respondentów.

Nieco inaczej, co każe zadać pytanie o sposób przeprowadzenia badania, wyglądają wyniki bez niezdecydowanych wyborców. W tak ujętym sondażu Platforma nieznacznie wyprzedza PiS, a SLD balansuje na granicy progu wyborczego.

Jak informuje instytut, wrześniowa fala badania została przeprowadzona w dniach 5-8 września 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

lw, Gfk Polonia