Zasadą polityki w Unii Europejskiej powinna być rodzina, a w Parlamencie Europejskim większość zdobyli wiarygodni rzecznicy rodziny

— uważają inicjatorzy akcji „Rodzina – TAK! Gender – NIE!”. I zachęcają, by w czasie głosowania kierować się stanowiskiem kandydatów wobec spraw rodzinnych.

Rodzina powinna być główną zasadą polityki w UE! Tak się może stać, jeśli wspólnie zaangażujemy się w to, aby kandydaci jasno określi swoje stanowisko w sprawie rodziny i zagrażającej jej ideologii gender. Tak się może stać, jeśli wspólnie będziemy pisać do kandydatów dając im mocny sygnał, że dla wielu osób i środowisk są to sprawy bardzo ważne, , jeśli wspólnie będziemy nagłaśniać –- choćby w kręgu swoich bliskich i znajomych –- którzy kandydaci są wiarygodnymi rzecznikami rodziny jako głównej zasady polityki europejskiej. Mam nadzieję, że sprawa rodziny zwycięży w wyborach do Parlamentu Europejskiego

— wyjaśniają autorzy.

I zapraszają na swoją stronę internetową.

Jest tam dostępna lista znaczących kandydatów z zaznaczonym stanowiskiem w sprawach ważnych dla rodziny. Jest na niej prawie 240 osób, które mają największe szanse na zdobycie 51 mandatów z Polski. Listę można obejrzeć i pobrać w formie zbiorczej oraz podzieloną na okręgi wyborcze

— zachęcają.

Koalicja Obywatelska DLA RODZINY zapowiada, że temat polityki rodzinnej będzie przez nią podnoszony również podczas kolejnych kampanii wyborczych: do Parlamentu Europejskiego (25 maj 2014), do samorządów (listopad 2014), Prezydenta RP (wiosna 2015), do Sejmu RP (jesień 2015).

wrp