Kazimierz Ujazdowski chce ogłoszenia kard. Bolesława Kominka patronem roku 2015

fot. biuro prasowe  K. Ujzadowskiego
fot. biuro prasowe K. Ujzadowskiego

Poseł Kazimierz M. Ujazdowski, autor inicjatywy, przedstawił projekt uchwały Sejmu w sprawie ogłoszenia kardynała Bolesława Kominka patronem roku 2015.

W przyszłym roku będziemy obchodzić 50. rocznicę ogłoszenia „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”, przełomowego aktu w procesie przezwyciężenia podziału jałtańskiego i budowy jedności Europy.

  • Autor „Orędzia” Kardynał Bolesław Kominek był promotorem integracji europejskiej, jego myśl wskazywała na dziedzictwo chrześcijańskie jako fundament jedności Europy i widziała w solidarności ideę pozwalającą przezwyciężyć egoizm narodowy - czytamy w treści projektu uchwały - Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich zasługuje na przypomnienie jako akt pojednania polsko-niemieckiego na gruncie szacunku dla prawdy historycznej. Tylko akty dokonane w tym duchu budują trwałą podstawę współpracy między narodami.

Przypominając to ważne w dziejach powojennej Europy wydarzenie oraz czcząc pamięć wybitnego Polaka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powinien ogłosić rok 2015 rokiem Kardynała Bolesława Kominka.

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...