I. 4 lutego 2014 r. Parlament Europejski będzie głosował nad przyjęciem tzw. Raportu Lunacek, postulującym przyznanie szerokich przywilejów osobom homoseksualnym, biseksualnym, transseksualnym i interseksualnym w kwestii zawierania związków zrównanych z małżeństwem, adopcji dzieci, wykonywania zawodów pedagogicznych i.t.d. W razie przyjęcia tego dokumentu, organy państw byłyby zobowiązane do daleko idących działań celem wprowadzania tych przywilejów.

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni przyjęciu tego Raportu i zwracamy się do przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim o jego odrzucenie.

II. Popieramy manifestację w obronie dzieci i przeciw przyjęciu Raportu Lunacek w dniu 2 lutego 2014 r. g. 12.00, na Placu Zamkowym w Warszawie. Zachęcamy do uczestnictwa w niej rodziny i wszystkich, którym dobro dzieci jest bliskie. Solidaryzujemy się z manifestantami w innych krajach, którzy w tym samym dniu będą domagać się poszanowania praw dzieci i odrzucenia Raportu Lunacek (m.in. w Madrycie, Paryżu, Brukseli i Rzymie). Więcej informacji o Manifestacji: http://w-obronie-dzieci.blogspot.com

III. Wyrażamy najwyższe zaniepokojenie podejmowaniem kolejny raz przez Parlament Europejski spraw, które nie leżą w jego kompetencji, konfliktują społeczeństwa, uderzają w rodziny i małżeństwa, projektują szczególne uprawnienia dla wąskich grup ludzi, które przez system prawny chcą narzucić swą wizję życia i świata całemu społeczeństwu.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

dr Paweł Wosicki – prezes

Antoni Szymański – wiceprezes

Antoni Zięba – wiceprezes

Anna Dyndul – sekretarz

*Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 110 organizacji prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.