W dniu 11 stycznia 2014 r. miało miejsce 16 spotkanie opłatkowe, połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz  koncert kolęd w wykonaniu chóru  Stella Maris. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę Nagrody Pro Ecclesia et Populo, w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięło w nim udział 220 liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Gośćmi spotkania byli m.in.: abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, Hanna Zych-Cisoń Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ewa Kamińka Wiceprezydent Gdańska, Krzysztof Dośla Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

Podczas spotkania wręczono odznaczenia „Pro Ecclesia et Populo” za wybitną działalność w organizacjach katolickich, następującym osobom:

Jolancie i Wojciechowi Kruk za wybitne zaangażowanie w Katolickim Stowarzyszeniu Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje”, realizację dzieła „weekendowych rekolekcji” dla młodzieży, organizację wielu wydarzeń ewangelizacyjnych oraz zaangażowanie w życie swojej parafii.

 

Iwonie i Krzysztofowi Dolewa za propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony oraz umacnianie ich więzi z Bogiem. Za zaangażowanie w organizację rekolekcji dla małżeństw. Za serce i pracę włożone w prowadzenie kursów przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa w formie Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych.

 

Ryszardowi  Bednarczyk za organizowanie Kościelnej Służby Porządkowej „Semper Fidelis”, której był moderatorem, wieloletnie przewodniczenie Archidiecezjalnej Radzie KSP, redagowanie biuletynu, organizowanie rekolekcji dla braci SKP oraz współorganizację 18. Pieszych Pielgrzymek Oliwskich do Wejherowa oraz 4. Diecezjalnych Pielgrzymek Pieszych do Częstochowy.

 

Ryszardowi Balewskiemu za wielkie zaangażowanie na przestrzeni kilkudziesięciu lat w ruchach świeckich Kościoła katolickiego, w tym w Kościele Domowym, Ruchu Światło Życie, Kościelnej Służbie Porządkowej „Semper Fidelis”, w prace Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz za współorganizowanie konkursu biblijnego i upowszechnianie prasy parafialnej. A także za działalność społeczną w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.

 

Jerzemu Jarzynka – woluntariuszowi Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni, za zaangażowanie w pomoc ludziom morza, świadczenie im usług socjalnych, humanitarnych i duchowych. Za wspieranie Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni oraz za oddanie i troskę o ludzi chorych, którym przynosi Komunię Świętą, jako jej Nadzwyczajny Szafarz.

 

Chórowi  "STELLA MARIS" pod dyrekcją o. Józefa Wilczyńskiego SJ

istniejącemu od 1969 roku, za wybitną działalność artystyczną realizowaną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych na terenie Archidiecezji Gdańskiej oraz w innych regionach Polski i poza jej granicami, a także za propagowanie kultury muzycznej oraz pracę wychowawczą z  młodzieżą.

 

Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

za pełnienie zaszczytnej roli Mecenasa Kultury „Dla Kościoła i Narodu”. Szczególnie za ufundowanie bursztynowej sukni na obraz Matki Bożej   Jasnogórskiej oraz tabernakulum na Jasnej Górze, tabernakulum dla Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie oraz ołtarza dla Kaplicy Polskiej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, a także objęcie mecenatem takich wydarzeń kulturalnych jak Sinfonia Jubilate czy filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

 

Z poważaniem

(-) Antoni Szymański

Przewodniczący Kapituły