Milicji białoruskiej opłacało się aresztować jednorękiego mężczyznę za publiczne klaskanie. Wraz z prezydentem Łukaszenką właśnie otrzymała nagrodę Antynobla

Kremlin.ru - Presidential Press and Information Office (Wikipedia)
Kremlin.ru - Presidential Press and Information Office (Wikipedia)

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka stał się bogatszy o 10 bilionów dolarów Zimbabwe, ale są to wycofane z obiegu pieniądze, warte około 4 dolarów USA. Wcześniej tę nagrodę otrzymali m.in. badacze, którzy „odkryli”, iż im dłużej krowa leży, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wstanie, jednak jeśli już wstanie, trudno przewidzieć, kiedy się położy.

Alaksandr Łukaszenka dostał nagrodę pokojową za to, że zakazał publicznego klaskania. Nagrodą podzielił się z białoruską milicją, której udało się zaaresztować klaszczącego jednorękiego mężczyznę.

Nagrody (in. Ig Noble) przyznała po raz 23. redakcja amerykańskiego satyrycznego pisma "Roczniki Badań Nieprawdopodobnych" (ang. "Annals of Improbable Research"), wydawanego na Harvardzie. Trafiają one do autorów dziwnych i zabawnych badań naukowych, co ma skłaniać ludzi do śmiechu, ale i do myślenia.

W ceremonii na Uniwersytecie Harvarda, w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu, jak zwykle nazwiska zdobywców Ig Nobli ogłaszali laureaci prawdziwego Nobla. W tym roku to: Dudley Herschbach (noblista w dziedzinie chemii z 1986 r.), Eric Maskin (laureat "ekonomicznego" Nobla w 2007 r.), Roy Glauber (noblista w dziedzinie fizyki w 2005 r.) i Frank Wilczek (noblista w dziedzinie fizyki w 2004 r.).

W tym roku nagroda Ig Nobla ma wymiar finansowy - 10 bilionów dolarów, ale są to wycofane z obiegu dolary Zimbabwe, warte około 4 dolarów USA.

W dziedzinie psychologii wyróżniono eksperyment, który dowiódł, że osoby, które uważają się za pijane mają także wrażenie, że są atrakcyjne. Autorami tej interesującej pracy są Laurent Begue, Oulmann Zerhouni, Baptiste Subra i Medhi Ourabah oraz prof. Brad Bushman.

Brawurowym połączeniem biologii z astronomią jest nagrodzona biologiczno-astronomicznym Ig Noblem praca dowodząca, że żuki gnojowe wykorzystują do orientacji w terenie Mleczną Drogę. W tym międzynarodowym przedsięwzięciu brali udział: Marie Dacke, Emily Baird, Marcus Byrne, Clarke Scholtz i Eric Warrant.

W dziedzinie medycyny Ig Nobla dostali naukowcy, którzy ustalili, że słuchanie opery przedłuża życie myszy, którym przeszczepiono serce. W skład nagrodzonego zespołu weszli: Xiangyuan Jin (Chiny/Japonia) oraz Masateru Uchiyama, Qi Zhang, Toshihito Hirai, Atsushi Amano i Hisashi Bashuda z Japonii i Masanori Niimi (Japonia /Wielka Brytania).

W dziedzinie walki o bezpieczeństwo odznaczył się nieżyjący już Gustano Pizzo z USA, wynalazca elektromechanicznego systemu usuwania porywaczy z samolotów. System wyposażony jest w zapadnię, a złapanego porywacza zawija w zgrabny pakunek i wyrzuca z samolotu na spadochronie przez specjalnie zainstalowany luk bombowy. Na dole czeka już wezwana przez radio policja.

Alberto Minetti, Yuri Ivanenko, Germana Cappellini, Nadia Dominici oraz Francesco Lacquaniti dowiedli, że niektórzy ludzie byliby fizycznie zdolni do biegania po powierzchni wody - o ile działoby się to na powierzchni Księżyca.

Slaw/ PAP

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...