http://www.youtube.com/watch?v=zsEJZ__nIkM

Historia „Trójki”, czyli orzeł może. Mówi ZIEMKIEWICZ