ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ROCZNICOWEGO KLIPU "NARODOWE SIŁY ZBROJNE 1942-2012".
Klip powstał we współpracy Związku Żołnierzy NSZ oraz Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Warto przypomnieć, że 19 września przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 70. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych nigdy nie pogodzili się ze zniewoleniem ojczyzny

- podkreślano wspominając ich walkę o wolną Polskę.

Narodowe Siły Zbrojne to jedne z najważniejszych i największych organizacji wojskowych, które podjęły trud walki z obydwoma okupantami podczas drugiej wojny światowej. NSZ czynnie walczył z niemieckim socjalizmem narodowym i z międzynarodowym komunizmem

- powiedział szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski.

Podkreślił, że żołnierze NSZ nigdy się nie pogodzili ze zniewoleniem ojczyzny.

Nie szli na żadne kompromisy i byli wierni idei wolnej Polski do końca

- mówił Ciechanowski. Przypomniał heroiczną walkę NSZ w latach 1939-45, w tym ich zbrojny udział w Powstaniu Warszawskim (mimo że władze NSZ krytykowały ideę powstania, to w obliczu jego rozpoczęcia, podjęły wspólną walkę w jednostkach AK), oraz bezkompromisową walkę w podziemiu antykomunistycznym już po wojnie.

Byli mordowani w czasie wojny przez Niemców i Sowietów, a po wojnie przez NKWD i podwykonawców z Urzędu Bezpieczeństwa

- dodał minister.

Uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele władz państwowych, m.in. reprezentujący prezydenta szef BBN gen. Stanisław Koziej, a także weterani NSZ i innych formacji wojskowych i mieszkańcy stolicy, rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego i uroczystej zmiany warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Po przemówieniach na płycie grobu-pomnika upamiętniającego poległych w walce o niepodległość Polski złożono wieńce i zapalono znicze.

W rozmowie z PAP weteran NSZ Zbigniew Kuciewicz, pełniący funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ, wspominał, że szczególne znaczenie dla wstępujących w szeregi jego formacji wojskowej miała deklaracja ideowa, która towarzyszyła powstaniu NSZ.

Deklaracja już na wstępie głosiła, że NSZ są formacją ideowo-wojskową narodu polskiego i że skupia w swych szeregach, niezależnie od podziałów partyjnych, wszystkich Polaków

- wspominał Kuciewicz.

Działająca w konspiracji w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu formacja wojskowa obozu narodowego - Narodowe Siły Zbrojne powstała 20 września 1942 r.

NSZ walczyła o niepodległość Polski i odbudowę państwa polskiego w przedwojennych granicach, ale z nową granicą zachodnią opartą na Odrze i Nysie Łużyckiej. Organizacja prowadziła m.in. przygotowania do powstania zbrojnego, opierającego się na założeniu, że całość ziem polskich opanuje Armia Czerwona.

Główny cel walki NSZ streszczał w rozkazie z 1944 r. komendant główny płk Tadeusz Kurcyusz "Żegota":

Wobec przekroczenia przez wojska sowieckie granicy Polski, Rząd Polski w Londynie oraz społeczeństwo polskie w Kraju wyrażają swą niezłomną wolę przywrócenia niepodległości całego terytorium polskiego do granicy na Wschodzie sprzed roku 1939, ustalonej za obustronną zgodą traktatem ryskim (...)Jedna jest dla nas Polska prawdziwie Niepodległa i Wielka, zdolna zapewnić pokój sobie i innym narodom Europy Środkowej i dać wszystkim Polakom ziemię lub warsztat pracy. - Jest nią Polska od granicy traktatu ryskiego na wschodzie, po Odrę i Nysę Łużycką na Zachodzie (...) Narodowe Siły Zbrojne walczyć będą o przywrócenie Polsce wszystkich Jej ziem wschodnich

- czytamy w piśmie.

NSZ walczył zarówno przeciwko Niemcom, jak i ZSRR, uznając Sowietów za największe zagrożenie.

ZSRR, równocześnie z głoszonymi roszczeniami do połowy ziem polskich, prowadzi w Kraju przez swe agentury PPR i Armię Ludową, komunistyczną akcję dywersyjno-rewolucyjną wymierzoną przeciw ustrojowi i całości Państwa Polskiego

- podkreślił w przytoczonym rozkazie "Żegota". Jego formacja pragnęła oprzeć odrodzoną Rzeczpospolitą na wierze i wartościach katolickich oraz m.in. własności prywatnej.

Po zakończeniu II wojny światowej do połowy lat 50. oddziały NSZ nadal prowadziły walkę zbrojną przeciw komunistycznym władzom zainstalowanym w Polsce.

gim, kim, PAP