Nowy dziennik Express Olsztyn.pl wydawany przez Progressus Sp. z o.o. stał się ofiarą monopolistycznej polityki największych firm kolporterskich. Jest to dziennik lokalny ukazujący się tylko i wyłącznie na terenie miasta Olsztyn. Okazuje się, że kolporterzy mogą narzucać czytelnikom wybór tytułów, które trafią w ręce odbiorcy. Robią to umowami wertykalnymi, które zawierają z punktami handlowymi, sklepami, salonikami prasowymi i kioskami.

Express Olsztyn.pl ujawnił treść takich umów. Kolporter zastrzega w nich zakaz przyjmowania do oferty sprzedażowej prasy innej niż tylko dostarczanej przez niego samego. W ten sposób kolporterzy starają się uniemożliwić wydawcom budowę własnej sieci sprzedaży, niezależnej od polityki i powiązań polityczno-gospodarczych firm kolporterskich.

Na tym jednak nie koniec! Firmy kolporterskie dyktują bezzasadnie wysokie ceny swoich usług. Express Olsztyn.pl trafił do sprzedaży w cenie 50 groszy za egzemplarz. Spotkało się to ze wściekłą reakcją kolporterów, którzy zażądali prowizji sprzedażowej dużo wyższej niż cena gazety w sprzedaży. I właśnie te elementy stosowane łącznie, czyli dyktowanie ceny gazety przez kolportera, odmowa przyjęcia do sprzedaży oraz narzucanie sklepom zakazu przyjmowania gazet od innych niż oni sami tworzą razem obraz terroru stosowanego przez firmy, które praktycznie zmonopolizowały rynek kolporterski.

Experess Olsztyn.pl został zmuszony przez politykę firm kolporterskich do czasowej rezygnacji z płatnej sprzedaży i przejście na bezpłatny kolportaż. Gazeta ukazuje się codziennie w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy i jest rozdawana mieszkańcom Olsztyna.

Wydawca Expressu uzyskał zapewnieni wsparcia w sporze z monopolistami od parlamentarzystów z Warmii i Mazur. Posłowie zapowiedzieli składanie interpelacji i podniesienie sprawy na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Wolności Słowa.

Równie istotna jest reakcja lub jej brak ze strony innych wydawców oraz stowarzyszeń zrzeszających dziennikarzy. To najlepszy moment, żeby okazać solidarność z Expressem i naprawić chore relacje na styku rynków prasowego i wydawniczego.

Z wyrazami szacunku

Piotr Niczyperowicz

Wydawca Expressu Olsztyn.pl