Protest pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej przeciwko zagrożeniom wolności słowa

Szanowny Pan Jan Dworak

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Protest pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej przeciwko zagrożeniom wolności słowa i dostępu do informacji

Pogorszenie się w ostatnich latach obiektywizmu mediów w Polsce skłania nas do zabrania głosu w sprawie swobody dostępu do prawdziwej, rzetelnej informacji i prawa do życia w prawdzie.

Minął rok od protestu profesorów Uniwersytetu Warszawskiego w obronie tych samych wartości, wyrażonego w artykule „Misja uniwersytetu – aspekt dzisiejszy”, opublikowanym w czasopiśmie "Uniwersytet Warszawski" nr 1 (51), luty 2011 r.  Podjęte wówczas problemy:  manipulacji informacją, relatywizacji prawdy, naruszenia reprezentatywności poglądów, agresji w debacie społeczno-politycznej prowadzącej do wykluczania niepożądanych stanowisk i osób, odciągania uwagi od meritum spraw i rzeczowych argumentów, wciąż pozostają aktualne.

Mijający rok doprowadził do pogorszenia sytuacji. Wśród najbardziej wyraźnych przykładów manipulacji ostatnich miesięcy, które nie mogły ujść niczyjej uwadze, są chociażby telewizyjne relacje z 11 listopada 2011 r., z których można było odnieść wrażenie, że bójki uliczne to jedyny i powszechny sposób obchodzenia  w naszym kraju Święta Niepodległości. Wszyscy obserwowaliśmy sposób informowania – a właściwie dezinformowania - o umowie ACTA oraz wyśmiewanie i próby marginalizacji jej przeciwników. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami odmowy przyznania telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie, co jest dowodem konsekwentnych działań prowadzących do wyeliminowania z mediów publicznych nadawców niezwiązanych z obozem władzy. Milczeniem w środkach masowego przekazu pomija się wielotysięczny marsz w obronie wolnych mediów w Warszawie w dniu 18 lutego 2012 r. oraz miliony osób protestujących pisemnie w obronie dostępu do niezależnych mediów.

Nie chcemy i nie możemy pozostać obojętni, dlatego wyrażamy nasz stanowczy protest:

przeciwko podporządkowaniu mediów interesom władzy,

przeciwko uprawianiu w mediach propagandy i manipulacji,

przeciwko nierzetelności przekazu informacyjnego,

przeciwko koncentrowaniu całej uwagi mediów na wydarzeniach marginalnych, przy całkowitym przemilczaniu wydarzeń ważnych dla wielu tysięcy, a nawet milionów ludzi,

przeciwko zawłaszczaniu monopolu na posiadanie racji,

przeciwko jednostronnym, jednobrzmiącym przekazom,

przeciwko ograniczaniu wolności słowa,

przeciwko wykluczeniu i eliminowaniu tych, którzy myślą i mówią inaczej.

Jednocześnie wyrażamy poparcie dla starań telewizji Trwam o prawo do nadawania programu drogą naziemną, wyrażamy poparcie dla tych, którzy żądają prawa do bezpłatnego odbioru tej telewizji przez udostępnienie jej miejsca na platformie cyfrowej. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, dla których prawda, niezależność poglądów, wolność słowa i dostęp do rzetelnych informacji są wartościami nadrzędnymi, o które należy walczyć i których należy bronić .

Załącznik:

Pięć list z podpisami profesorów (12), doktorów habilitowanych (13), doktorów (40) i magistrów (4)

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...