Posłowie koalicji PO-PSL podczas pierwszego czytania w Sejmie zgłosili wniosek o odrzucenie poselskiego projektu ustawy dotyczącej zwrotu niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego.

Posłanka Anna Sobecka (PiS) uzasadniając projekt powiedziała dziś, że jego celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz potrzebom rodzin wychowujących dzieci. Projekt reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, związanych z podwyżką stawki VAT na te artykuły z 7 proc. do 23 proc. od 1 stycznia 2012 r.

Z powodu podwyżki stawki VAT wiele rodzin, szczególnie tych najuboższych, nie będzie w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb

- mówiła Sobecka.

Projekt zakłada, że zwrot wydatków, finansowany z budżetu państwa, przysługiwałby rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci w wieku od 0 do 13 lat, którzy w sumie na ten cel wydali nie mniej niż 200 zł brutto i nie więcej niż 3000 zł brutto. Jeżeli dana osoba ma pod opieką więcej niż jedno dziecko w wieku 0-13 lat, to łączna suma wydatków nie może być większa niż iloczyn kwoty 3000 zł i liczby dzieci. Zwrot dokonywany byłby na podstawie faktury VAT wystawionej na daną osobę. Kwota zwrotu będzie równa 69,57 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur i ma podlegać zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wnioskodawcy przewidują, że koszty wynikające z wprowadzenia ustawy wniosłyby ok. 20 mln zł.

Ostateczna kwota będzie uzależniona od ilości osób, które skorzystają z możliwości zwrotu

- stwierdzono w projekcie.

Za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach byli posłowie PiS oraz Solidarnej Polski.

Propozycja, mimo wielu różnych niedociągnięć, powinna być dalej procedowana

– stwierdził Andrzej Romanek (SP). Podobną opinię wyraził Zbigniew Matuszczak (SLD), który przekonywał, że nad projektem powinny być prowadzone dalsze prace w komisjach sejmowych.

Natomiast posłanka PO Agnieszka Hanajczyk zarzuciła projektowi m.in. brak kryteriów dochodowości, jeśli chodzi o możliwość zwrotu podatku VAT.

Brak jest też dokładnych wyliczeń dotyczących skutków dla budżetu

- powiedziała. Dodała, że klub PO jest za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu.

Poseł Piotr Walkowski (PSL) przychylił się do opinii Platformy Obywatelskiej. Powiedział, że projekt powinien być odrzucony w pierwszym czytaniu.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski mówił m.in., że zaproponowane rozwiązania nie są dobre i nie są skierowane do najbiedniejszych rodzin, ale dla tych średnio i lepiej zarabiających. Dodał, że rozwiązanie to jest też drogie z punktu widzenia państwa.

Posłowie zdecydują o losie projektu podczas bloku głosowań, zaplanowanego na piątek.

 

PAP, mall