LUDZKIE ŻYCIE, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA FUNDAMENTEM DEMOKRACJI

Gdańsk, 3 grudnia 2011

Zgromadzeni na międzynarodowej konferencji „Rodzina – Demografia – Przyszłość”  na Uniwersytecie Gdańskim  pragną podkreślić, że ochrona ludzkiego życia od jego poczęcia, małżeństwa opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz rodziny  jest wyrazem autentycznej demokracji, wolności i poszanowania praw człowieka.

Ochrona ludzkiego życia od początku jego zaistnienia, czyli połączenia się komórek od matki i ojca dziecka, jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców. Również społeczeństwo  powinno chronić życie oraz tworzyć warunki dla jego jak najlepszego rozwoju. W tym kontekście przyzwolenie na aborcję, niszczenie ludzkich embrionów powołanych do życia w wyniku procedury „in vitro” oraz upowszechnianie środków poronnych godzi w podstawowe prawo człowieka do życia i w demokrację, która powinna to prawo zabezpieczać.

Rodzina oparta na trwałym związku małżeńskim kobiety i mężczyzny jest podstawową wspólnotą, która wymaga poszanowania i wsparcia, ale z pełnym zachowaniem jej autonomii. Przypominamy,  że jednym z podstawowych praw dziecka jest wychowanie przez oboje rodziców w stabilnej rodzinie.

Powszechne w krajach europejskich problemy rodzin, takie jak zapaść demograficzna, wysoki wskaźnik rozwodów, rosnąca liczba dzieci rodzących się poza małżeństwem, marginalizacja ojcostwa i zmniejszanie się wychowawczej roli rodziny wskazują na potrzebę refleksji nad jej stanem i odbudowywania jej znaczenia przez same rodziny, społeczności lokalne oraz narodowe przy wsparciu kościołów i mediów.

Zwracamy się szczególnie do samych rodzin:

nie wątpcie w to, że stanowicie wyjątkowe i naturalne wspólnoty, brońcie swojej autonomii i swoich praw. Starajcie się o trwałość waszego małżeństwa. Nie ulegajcie projektom atomizacji społeczeństwa przez podważanie wychowawczej funkcji rodziny. Nie obawiajcie się rodzić, kochać i wychowywać dzieci. One są naszą przyszłością i nadzieją.

W imieniu uczestników spotkania

Ewa H. Kowalewska

Prezes SPLŻ - Human Life International – Polska