Usunięci z TVP dziennikarze alarmują o deprawacji i degradacji mediów publicznych! List otwarty do Andrzeja Dudy!

fot. wPolityce.pl/TVP1
fot. wPolityce.pl/TVP1

Gdyby dziennikarze byli w telewizji publicznej, a nie w agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, gdyby politycy umieli traktować poważnie rolę mediów - to nie byłoby możliwe utworzenie z TVP agendy sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego. Nie byłby możliwy ostatni program Tomasza Lisa z „pluralistycznym” doborem gości i podawaniem fikcyjnych wpisów Kingi Dudy, jako faktu!

— podkreśla Agata Ławniczak - dziennikarka, reżyser, publicysta, wiceprzewodnicząca związku zawodowego „Wizja” w firmie LeasingTeam, dokąd zostali przekazani dziennikarze usunięci z TVP.

Agata Ławniczak przekazała portalowi wPolityce.pl list otwarty do Andrzeja Dudy w sprawie deprawacji i degradacji mediów publicznych. Publikujemy ten list w całości.


Wielce Szanowny Panie Pośle,

Deklaruje Pan pragnienie prezydentury aktywnej, otwartej i odpowiadającej na potrzeby społeczne. Nie będzie ona jednak możliwa bez skutecznej naprawy mediów, bez poważnego traktowania ich społecznej roli, a także bez upomnienia się o status dziennikarzy mediów publicznych.

W wieczór wyborcy, niektórzy Pańscy konkurenci ubiegający się o urząd prezydenta RP, otwarcie telewizję publiczną nazywali stacją reżimową! Poczucie, że media zamiast informować działają ponad głowami obywateli uprawiając propagandę, jest przekonaniem coraz bardziej powszechnym i , niestety, uzasadnionym. Tak to widzą i czują odbiorcy, którzy zostali zdradzeni jako obywatele. To wielki wstyd i hańba będąca owocem wieloletnich politycznych gier całej klasy politycznej, prowadzonych bez umiaru i bez wstydu, wywłaszczających społeczeństwo z dobra wspólnego, jakim są publiczne media.

Proces deprawacji i degradacji mediów oraz odbierania dziennikarzom godności zawodu i osobistej zwieńczony został wyprowadzeniem dziennikarzy i montażystów z TVP, do agencji pośrednictwa pracy tymczasowej LeasingTeam. I tak oto telewizja publiczna stała się „klientem” agencji, dziennikarze „świadczą usługi” , a obywatele stracili podmiotowość, by stać się jedynie masą konsumencką.

TVP SA zawarła umowę z Leasing Team o outsourcingu pracowników na mocy art. 23’ k.p, w sposób pozorny i obejściowy, naruszając przy tym m.in. Prawo Prasowe, ustawę o Radiofonii i Telewizji oraz zapisy Konstytucji . W Telewizji Polskiej  nie ma więc dziennikarzy, którzy by mogli odpowiedzialnie realizować misję mediów publicznych, a w charakterze współpracowników występują najemnicy z LT bądź jednoosobowe firmy zakładane pod przymusem i groźbą utraty pracy.

To całkowite sprzeniewierzenie się wartościom demokratycznym jakiego dopuściły się władze TVP, odbyło się za wiedzą obecnego prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Dokonało się to również za wiedzą i przyzwoleniem wszystkich organów odpowiedzialnych za ład medialny w Polsce, w sposób bezpośredni bądź pośredni. Stało się to mimo licznych apeli i wystąpień ZZPTiTMP „Wizja”.

Nie możemy milczeć, gdy próbuje się pogrzebać bezcenną wartość , a zarazem fundament demokracji , jaką stanowią wolne media. One, dziś zepsute i otoczone społeczną niechęcią a nawet pogardą, muszą odzyskać normalność - swój właściwy charakter i funkcję. Media publiczne są bowiem niezbywalnym elementem wolności, swobód demokratycznych konstytucyjnie zagwarantowanych i nie możemy zgodzić się by przekształcono je w narzędzie politycznej, biznesowej czy światopoglądowej opresji.

Dlatego Panie Pośle, wierząc w szczerość Pańskich deklaracji o woli naprawy Polski, zawierzamy Panu aktywną troskę o media w Polsce, a zwłaszcza status mediów publicznych i ich dziennikarzy oraz pozostałych pracowników twórczych TVP SA.

Szanowny Panie Pośle!

Piszemy list otwarty do Pana prosząc, aby w II turze zmagań o urząd Prezydenta, zachciał się Pan publicznie upomnieć o los polskich mediów i dziennikarstwa. Aby podjął Pan starania o przywrócenie godności zawodu dziennikarza poprzez zainicjowanie prac nad określeniem statusu prawno-zawodowego dziennikarza, prac nad stworzeniem Kodeksu Mediów Polskich, tworzeniem prawa wyraźnie rozdzielającego właścicieli mediów od dziennikarzy. Jako reprezentant klasy politycznej, która dotąd zawłaszczała media publiczne, a w sposób szczególny TVP SA, może Pan sprzeciwić się temu procederowi i zainicjować debatę oraz prace legislacyjne, sanujące ten stan rzeczy! Jako prawnik może Pan skutecznie przeciwdziałać umowom śmieciowym dla dziennikarzy, by mogli oni w pełni głosem wolnym wolność ubezpieczać.

Agata Ławniczak - dziennikarka, reżyser, publicysta, wiceprzewodnicząca OZ „Wizja” w LT

Barbara Pawlak – dziennikarka, wiceprzewodnicząca OZ „Wizja” w LT

CZYTAJ WIĘCEJ: Reelekcja w TVP?! Braun coraz bliższy ponownej prezesury. Jest już w finałowej szóstce…

Lis - by uderzyć w Andrzeja Dudę - cytował fałszywe konto jego córki Kingi! Czy okładka „wSieci” poświęcona pluszakowi tej władzy nie oddała istoty rzeczy?

Czy gdziekolwiek na zachodzie prowadzący program publicystyczny w telewizji publicznej mógłby tak otwarcie niszczyć kandydata opozycji? JAK NA BIAŁORUSI

Długoletnia korespondentka TVP w Paryżu i Brukseli: „Superwiktor dla Brauna to policzek w moją twarz”. NASZ WYWIAD

Juliusz Braun z Superwiktorem! Agata Ławniczak: „Facet, który rozkłada telewizję publiczną otrzymuje nagrodę”. NASZ WYWIAD

JKUB


Polecamy kolejną ciekawą pozycję w naszej księgarni:„Upadek Rzeczypospolitej”. O Polsce, wolności słowa i drugim obiegu z niezależnymi dziennikarzami rozmawia Mariusz Pilis.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...