Pisałem 6 listopada na portalu wPolityce.pl o skandalu, jakim było wyprodukowanie i nagrodzenie prestiżową nagrodą Grand Prix Prezesa Polskiego Radia reportażu o Konstantym Rokossowskim.

Ten sławiący zbrodniarza reportaż, a zwłaszcza jego nagrodzenie, wzbudziły zainteresowanie Rady Programowej Polskiego Radia, która na swoim posiedzeniu 12 listopada  j e d n o my ś l n i e zwróciła uwagę prezesowi zarządu Polskiego Radia SA na niestosowność tegorocznego Grand Prix.

Poniżej podaję cały list Rady Programowej do szefa Polskiego Radia. Podpisali go wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady:

Maciej Wojtyszko (przewodniczący), Jerzy Bralczyk (wiceprzewodniczący), Krzysztof Czabański (wiceprzewodniczący), Teresa Bochwic, Małgorzata Muzoł, Stanisław Janecki, Krzysztof Knittel, Zbigniew Nosowski, Edward Pałłasz, Jan Poprawa, Piotr Węgleński.

List został też skierowany do wiadomości przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA, Janusza Adamowskiego.