Przeżywamy czas łaski. W Świętym Roku Miłosierdzia, w którym Polska obchodzi 1050. rocznicę przyjęcia Chrztu św., w Krakowie ma miejsce wyjątkowe wydarzenie. Młodzi z całego świata pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka uczestniczą w XXXI Światowych Dniach Młodzieży.

Wśród kilku miejsc modlitwy Ojca Świętego z młodymi jest jedno miejsce szczególne. To Błonia Krakowskie. W ciągu 37 lat modlili się tu kolejni Papieże. Najpierw, poczynając od 1979 roku, kilka razy modliliśmy się tu ze św. Janem Pawłem II. Potem, w 2006 roku, młodzi modlili się z Benedyktem XVI. A obecnie, w tym samym miejscu, odprawiona została Droga Krzyżowa z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Jest więc to miejsce omodlone przez trzech Papieży. Nie ma wiele takich miejsc na świecie.

Trzeba to podkreślić! Trzeba o tym stale pamiętać!

Rozmowy z wieloma uczestnikami XXXI Światowych Dni Młodzieży oraz mieszkańcami Krakowa potwierdzają wyrażone wyżej oczekiwanie. Krzyż jest znakiem, który był zawsze obecny podczas modlitwy sprawowanej w tym szczególny miejscu. Jest więc to znak, który powinien świadczyć wobec współczesnych i przyszłych pokoleń o szczególnym znaczeniu tego miejsca. Biorąc to wszystko pod uwagę w czasie, gdy jeszcze na Błoniach stoi Krzyż wzniesiony w związku z wizytą Ojca Świętego Franciszka, zwracamy się do Adresatów tego listu z następującą prośbą.

Prosimy Księdza Kardynała, Metropolitę Krakowskiego o poparcie naszego, obywatelskiego wystąpienia wobec Władz Miasta Krakowa. Przedkładamy Panu Prezydentowi Krakowa oraz członkom Rady Miasta Krakowa niniejszym listem wniosek o podjęcie stosownych decyzji administracyjnych, które umożliwią pozostawienie na Błoniach Krakowskich Krzyża zbudowanego w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Niech pozostanie on na swoim miejscu. Wystarczy tylko opracować i zrealizować projekt zagospodarowania najbliższego otoczenia, aby zaistniał tu znak odpowiednio upamiętniający ten czas łaski przeżywany z trzema Papieżami przez mieszkańców Krakowa i młodych z całego świata.

Piszemy ten list z nadzieją, że umieszczony na Błoniach Krakowskich Krzyż Chrystusowy już tam pozostanie i będzie przypominał nam oraz następnym pokoleniom o szczególnym wyróżnieniu Krakowa i tego miejsca w naszym mieście

W imieniu licznej grupy inicjatorów niniejszego wystąpienia

Prof. dr hab. Franciszek Adamski
socjolog, pedagog społeczny

Art. fotografik Adam Bujak
fotograf św. Jana Pawła II

Red. Krzysztof Cyganik
wydawca pism: „Pielgrzym” i „Świat wiary”

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m. specjalista z zakresu konstrukcji budowlanych i mostowych

Red. Magdalena Guziak-Nowak
red. naczelny Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców

Paweł Kisiel Koordynator „Mercy Festival” przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie

Prof. dr  hab. Kazimierz Korus członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Dr med. Rafał Michalik
obrońca życia

Red. Leszek Sosnowski prezes Wydawnictwa „Biały Kruk”

Dr inż. Antoni Zięba prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Kraków, dnia 30 lipca 2016 roku