Franciszek: Trzeba wychowywać dziewczęta nie tylko do piękna, ale również do podjęcia ważnych zadań w Kościele i społeczeństwie

fot.PAP/EPA
fot.PAP/EPA

„Edukacja jest niezbędna, by pozwolić dziewczętom stać się kobietami aktywnymi i odpowiedzialnymi, dumnymi i szczęśliwymi ze swej wiary w Chrystusa, przeżywanej na co dzień” - powiedział dziś Franciszek.

Papież spotkał się z przedstawicielkami Międzynarodowej Konferencji Katolickiej Skautingu Dziewcząt obchodzącej w tym roku 50-lecie istnienia.

Papież podkreślił, że w stowarzyszeniach katolickich skautek zawsze starano się o spotkanie z Chrystusem i radosne otwarcie na potrzeby bliźniego. Zachęcił, by tę tradycję zachować i jeszcze bardziej rozwinąć.

Ojciec Święty przypomniał, że w swojej niedawnej encyklice „Laudato si’” wskazuje na istotne znaczenie edukacji do ekologii. Ma ona prowadzić do zmiany mentalności i nawyków, by odpowiedzieć na niepokojące wyzwania dla ludzkości, jakie dotyczą środowiska.

Myślę, że ruch skautingu dziewcząt, który w swojej pedagogice stawia na ważnym miejscu kontakt z przyrodą, szczególnie się do tego nadaje. Życzę, by skautki nadal były zawsze gotowe dostrzegać obecność i dobroć Stwórcy w pięknie otaczającego je świata. Ta kontemplacyjna postawa będzie je prowadzić do tego, by żyć w harmonii same z sobą, z innymi i z Bogiem. Jest to nowy styl życia, bardziej zgodny z Ewangelią, który będą mogły przekazywać środowiskom, w których żyją

-– powiedział Papież.

Franciszek wskazał też na bardzo dziś aktualną potrzebę właściwego dowartościowania kobiety, by mogła ona w pełni zająć należne jej miejsce w Kościele i w społeczeństwie.

Również tutaj rola stowarzyszeń edukacyjnych, które tak jak wasze zwracają się do dziewcząt, jest bezwarunkowo decydująca dla przyszłości, a wasza pedagogika musi być w tych kwestiach jasna. Żyjemy w świecie, w którym szerzą się ideologie jak najbardziej sprzeczne z naturą i planem Bożym, gdy chodzi o rodzinę i małżeństwo. Trzeba zatem wychowywać dziewczęta nie tylko do piękna i wielkości ich powołania jako kobiet, we właściwej i zróżnicowanej relacji między mężczyzną a kobietą, ale również do podjęcia ważnych, odpowiedzialnych zadań w Kościele i społeczeństwie

-– powiedział Franciszek.

Papież wskazał także na potrzebę promocji i edukacji kobiet w krajach, gdzie są one poniżane, wykorzystywane i krzywdzone. Ponadto przypomniał, że ze skautingu wyrosło kiedyś wiele powołań do życia konsekrowanego i powinien być on na to nadal otwarty. Na zakończenie podkreślił, że „Maryja jest wzorem kobiety według Ewangelii i według serca Bożego”, a takiego wzoru potrzebują Kościół i nasze społeczeństwa.

KAI/es

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...