2 stycznia zmarł w Krakowie ks. prof. Stefan Ryłko CRL, wybitny znawca prawa kanonicznego, postulator w procesach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych wielu polskich świętych. Przeżył 91 lat, w zakonie kanoników regularnych – 72, w kapłaństwie – 66. Pogrzeb odbędzie się w Krakowie w czwartek 8 stycznia br.

Śp. ks. prof. Ryłko był długoletnim pracownikiem krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Był prawnikiem, historykiem Kościoła, hagiografem. Wybitny znawca prawa kanonicznego w zakresie spraw małżeńskich oraz spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Znawca języka łacińskiego.

Urodził się 10 czerwca 1923 r. w Ujsołach na Żywiecczyźnie. Do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie wstąpił 4 lutego1943 r. i tam rozpoczął nowicjat. Śluby zakonne czasowe złożył - 21 kwietnia 1944 r. w kościele Bożego Ciała, a śluby uroczyste - 21 kwietnia 1947 r. W latach 1945-1950 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Święcenia diakonatu przyjął 3 lipca 1949 r. z rąk bp. Stanisława Rosponda w kościele salezjanów na Dębnikach. W latach 1949-1950 – był wikariuszem i katechetą w Krakowie, następnie pracował w Drezdenku w latach 1950-1957, tam też tworzył duszpasterstwo parafialne w Rąpinie k. Drezdenka - 1955. Kolejno pracował w Gietrzwałdzie jako wikariusz i katecheta (1957-1961). Zbierał również materiały do dziejów objawień Matki Bożej, parafii i rozbudowy kościoła. W roku 1961 powrócił do Krakowa i pracował w Kurii Biskupiej do 1963 roku. W roku 1963 50 – został mianowany proboszczem w parafii w Gietrzwałdzie i referentem sanktuariów maryjnych diecezji warmińskiej. W 1967 roku wrócił do Krakowa, by kontynuować pracę w kurialnym Sądzie Metropolitalnym.

Był referentem ds. procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w diecezji krakowskiej oraz w archidiecezji lwowskiej, postulatorem beatyfikacji i kanonizacji wielu błogosławionych i świętych polskich.

Na szczeblu diecezji prowadził lub brał udział w przygotowaniu wielu procesów kanonizacyjnych w tym m.in.: św. Stanisława Kazimierczyka CRL, św. Jadwigi Królowej, św. Rafała Kalinowskiego, św. Jana Sarkandra, św. Szymona z Lipnicy, Św. Siostry Faustyny, św. Brata Alberta Chmielowskiego i wielu innych.

Został mianowany wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.

Był instruktorem w procedurze koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej w kościele w Gietrzwałdzie (1967) oraz w kościele Bożego Ciała w Krakowie (2007). Był też instruktorem w postępowaniu kanonicznym o nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi w Gietrzwałdzie (1970) oraz kościołowi Bożego Ciała w Krakowie (2005).

Wprowadzenie ciała zmarłego kapłana do bazyliki Bożego Ciała przy klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie nastąpi 8 stycznia o godz. 10.30. Msza św. żałobna o godz. 12.00. Odprowadzenie zmarłego do grobowca zakonnego na cmentarzu Rakowickim o godz. 13.30. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyć będzie metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

KAI/mall