Aktu zawierzenia Panu Jezusowi przez ręce Maryi Panny - Miasta Radzyń Podlaski i jego mieszkańców dokonano 12 grudnia w kościele Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. Uroczystość odbyła się w ramach inauguracji nowej kadencji samorządu miejskiego. Inicjatorem aktu zawierzenia był nowo wybrany burmistrz Miasta, były poseł PiS - Jerzy Rębek oraz radni miejscy radni. Wcześniej odprawiono msza święta w intencji mieszkańców miasta i ojczyzny.

Chcemy powierzyć opiece Pana Boga za przyczyną Maryi tych, którzy z naszego wyboru wzięli odpowiedzialność za to miasto: burmistrza, radę miasta i wszystkich, którzy piastując różne urzędy, pełniąc różne funkcje społeczne są powołani do tego, by służyć dobru wspólnemu

– mówił w homilii ks. Andrzej Kieliszek, proboszcz parafii Trójcy św.

Zwrócił także uwagę na zainicjowany przez burmistrza i radę miasta akt zawierzenia władz samorządowych i miasta - Panu Jezusowi przez ręce Najświętszej Maryi Panny.

Jest to akt religijny, wyraz naszej wiary, naszego przekonania, że to, co się dzieje w świecie, w naszym mieście, czy w życiu każdego z nas, zależy nie tylko od nas, ale także od Pana Boga

– wyjaśniał.

Ks. Kieliszek podkreślił także, że pełnienie funkcji społecznej wymaga od człowieka wielu wyjątkowych predyspozycji. - Potrzebna jest mądrość, roztropność i odwaga, a także Światło Ducha Świętego i Moc Boża. O to wszystko chcemy się modlić dla tych, którym tę władzę powierzyliśmy, a których sprawowanie urzędu Pan Bóg w pewnym sensie akceptuje – mówił proboszcz parafii św. Trójcy.

Zaznaczył także, że każdy akt zawierzenia jest pewnym zobowiązaniem, deklaracją ze strony człowieka, dotyczącą tego, że w tym, co będzie wykonywał pragnie liczyć się z Panem Bogiem, realizować takie wartości jak prawda, dobro, sprawiedliwość czy też miłość bliźniego.

To są zobowiązania, które spoczywają na każdym z nas

– podkreślił ks. Kieliszek.

Po Mszy św. podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu został dokonany Akt zawierzenia Panu Jezusowi przez ręce Maryi Panny. Następnie złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W uroczystości uczestniczyli burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, wójt gminy Radzyń Wiesław Mazurek, radni Rady Miasta oraz mieszkańcy.

Po zakończonej uroczystości, burmistrz Jerzy Rebek wyjaśnił, że akt zawierzenie to było pragnieniem jego i jego przyjaciół, które zrodziło się jeszcze przed wyborami.

Chcieliśmy zawierzyć to miasto i nas wszystkich Panu Jezusowi przez ręce Matki Najświętszej dlatego, że my ludzie słabi nie jesteśmy w stanie rozwiązywać wszystkich problemów. Skoro mamy możliwość wyznawania i przywiązania do naszej świętej wiary katolickiej, to chcemy z tego korzystać

– mówił w przemówieniu na zakończenie uroczystości.

Zawierzenie było aktem religijnym. Chciałbym, aby ten duch Boży towarzyszył nam przez tę kadencję w tych trudnych czasach. Myślę, że podążając w imię Boże, możemy wiele dokonać

– powiedział burmistrz Radzynia Podlaskiego.

KAI/mall

—————————————————————————————————————

Pomysł na wyjątkowy prezent!

Pięknie wydana, bogato ilustrowana „Biblia Papieska z komentarzami Świętego Jana Pawła II

Niezwykła rodzinna pamiątka, posiadająca specjalne karty, na których możemy wypisać imiona i dane naszych najbliższych wraz z informacjami o najważniejszych wydarzeniach z życia rodziny.