Informacje o autorze

Zdjęcie Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk

Urodzony 19 września 1956 roku w Komorowie woj. mazowieckie. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Ekonomiczny w Radomiu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie – obecnie Szkoły Głównej Handlowej – na Wydziale Finansów. Od roku 1979 do chwili obecnej jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego (wcześniej Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu). Pełnił funkcję Wojewody Radomskiego, Ministra, członka Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Marszałka Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 2004 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Poseł na Sejm IV kadencji (pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP). Był Posłem VII kadencji Sejmu (pracował w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej). W maju 2014 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisji Budżetowej oraz komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, ale dumnym, suwerennym państwem

Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, ale dumnym, suwerennym państwem

Data publikacji:

Schetyna chciał być błyskotliwy, ale nie specjalnie mu to wychodziło, szczególnie wtedy, kiedy odrywał wzrok od kartki i próbował mówić „z głowy”.

Rozwiązanie, które może ograniczyć szarą strefę. Niższe składki ZUS dla firm o małych przychodach już od 1 stycznia

Rozwiązanie, które może ograniczyć szarą strefę. Niższe składki ZUS dla firm o małych przychodach już od 1 stycznia

Data publikacji:

Firmy o przychodach niższych od 2,5 krotności najniższego wynagrodzenia miesięcznie, będą płaciły składkę ZUS do 24 proc. tych przychodów.

Zanosi się na „twardy” Brexit

Zanosi się na „twardy” Brexit

Data publikacji:

Rezolucja przygotowana przez parlamentarną większość nie jest już tak konfrontacyjna jak ta z poprzedniego roku, ale zawiera wiele warunków, których już na tym etapie W. Brytania nie akceptuje.

Przegląd wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 bez zagrożeń dla Polski

Przegląd wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 bez zagrożeń dla Polski

Data publikacji:

Na wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienie ma być dodatkowo wydatkowane ponad 2 mld euro.

Deficyt sektora finansów publicznych najniższy od 2007 roku

Deficyt sektora finansów publicznych najniższy od 2007 roku

Data publikacji:

Wicepremier Morawiecki może pochwalić się dużym sukcesem.

Niemcy otwarcie o swoich interesach gazowych z Rosją

Niemcy otwarcie o swoich interesach gazowych z Rosją

Data publikacji:

Zapadła już pozytywna decyzja KE i niemieckich urzędów o możliwości wykorzystania w zasadzie w 100% gazociągu OPA.

Mija właśnie rok wspierania rodzin przez program 500+

Mija właśnie rok wspierania rodzin przez program 500+

Data publikacji:

Do końca 2016 r. z programu Rodzina 500+ zostało wypłacone ponad 17,6 mld zł, czyli o 0,6 mld zł więcej niż przewidywano w budżecie państwa.

Prezydent USA Donald Trump zrywa z polityką klimatyczną swego poprzednika

Prezydent USA Donald Trump zrywa z polityką klimatyczną swego poprzednika

Data publikacji:

USA zrywają z dotychczasową polityką ograniczenia emisji CO2, na którą zgodził prezydent Obama na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 roku.

Wielka Brytania złożyła wniosek o wyjście z Unii Europejskiej

Wielka Brytania złożyła wniosek o wyjście z Unii Europejskiej

Data publikacji:

Delegowanie do grona negocjatorów szefa frakcji liberalnej w PE wspomnianego Guy Verhofstadta jest wręcz zaproszeniem do awantur i prób upokarzania tego kraju.

Dobre spotkanie minister Elżbiety Rafalskiej z klubem polskim w PE

Dobre spotkanie minister Elżbiety Rafalskiej z klubem polskim w PE

Data publikacji:

"Według już oficjalnych danych w roku 2016 urodziło się o ok. 17 tysięcy dzieci, więcej niż w roku poprzednim".

Nawet agencja ratingowa Moody’s się przełamała

Nawet agencja ratingowa Moody’s się przełamała

Data publikacji:

Zdaniem agencji motorem wzrostu gospodarczego będzie rosnąca konsumpcja prywatna wynikająca z solidnego nominalnego wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw.

Sejm przyjął ustawę o tzw. sieci szpitali. Wreszcie zostanie przerwany proces wysysania z NFZ ogromnych środków finansowych przez szpitalny sektor prywatny

Sejm przyjął ustawę o tzw. sieci szpitali. Wreszcie zostanie przerwany proces wysysania z NFZ ogromnych środków finansowych przez szpitalny sektor prywatny

Data publikacji:

Za projektem głosowało 230 posłów, 209 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu i został on skierowany do Senatu.

Teraz to już nie resort pracy, ale przede wszystkim resort rodziny

Teraz to już nie resort pracy, ale przede wszystkim resort rodziny

Data publikacji:

Po raz pierwszy od wielu lat rodziny wielodzietne w miastach i na wsi, stać na zakup nowej odzieży i obuwia dla dzieci...

Podpisać deklarację rzymską bez względu na jej treść-mówi Grzegorz Schetyna

Podpisać deklarację rzymską bez względu na jej treść-mówi Grzegorz Schetyna

Data publikacji:

Mimo histerii Grzegorza Schetyny wszystkie cztery polskie postulaty znalazły się w deklaracji rzymskiej.

Zmienne nastroje Junckera. Można to tłumaczyć tylko pewną przypadłością szefa KE

Zmienne nastroje Junckera. Można to tłumaczyć tylko pewną przypadłością szefa KE

Data publikacji:

Wszystko to dobrze nie nastraja, a tu nagle Juncker tryska optymizmem i mówi o przynajmniej 30 krajach w UE.

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Łukasz Adamski, Wojciech Biedroń, Piotr Czartoryski-Sziler, Marcin Fijołek, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Tomasz Plaskota, Agnieszka Ponikiewska, Aleksandra Rybińska, Anna Sarzyńska, Weronika Tomaszewska, Piotr Zaremba.

Autorzy: Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Krystyna Grzybowska, Grzegorz Górny, Jerzy Jachowicz, Stanisław Janecki, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Wiktor Świetlik, Marcin Wikło .

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.